Foto: Linda Mickelsson

Barntimmar

För barn 4 - 5 år (födda 2015 och 2016)

Vi berättar Bibelberättelser för barnen och har andakt tillsammans. Vi leker, sjunger och har skapande verksamhet.

Barntimmegruppen träffas torsdagar kl. 13.00-14.30 i Kyrkans Hus i Vikingstad. 

Ledare: Lotta och Gabriella

 

Liselott "Lotta" Anderson

Liselott "Lotta" Anderson

Vikingstads församling i Linköpings stift

Församlingspedagog

Gabriella Bratt

Gabriella Bratt

Vikingstads församling i Linköpings stift

Kanslist, Barnledare