Kyrkans Hus

Mitt i Vikingstad samhälle, på Västergårdsgatan 13 ligger Kyrkans hus. Här finns 10 arbetsrum för Svenska kyrkans anställda, två barnrum, ett ungdomsrum, kök och samtalsrum samt en stor sal med tillhörande andaktsrum. Kyrkans hus byggdes sommaren 1977 och invigdes 11 mars 1978. Arkitekt var Kai Bro Sörensen.

Nästan all verksamhet i församlingen finns här. Öppet hus för vuxna med små barn 0-5 år, barntimmar 4-5 år, miniorer 6-7 år, juniorer 8-9 år och Himlakul 10-12 år. Här träffas också konfirmandgrupperna och ungdomarnas grupper, några av församlingens körer övar här och här ordnas soppluncher och musikcaféer. Våra vuxengrupper har också sina träffar här. Här sammanträder kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Vissa kvällar är församlingsaftnar eller kvällcaféer.

Under 2010-2011 gjordes det en tillbyggnation på Kyrkans Hus. Arkitekt den här gången var Jerk Alton. Tanken är att den gamla delen på sikt ska få samma grå färg på fasaden.

Veckomässa firas ibland i andaktsrummet i Kyrkans hus. Se församlingsbladet.