Foto: Malin Wrigstad /IKON

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Vikingstads församling!

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att ansöka om medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Välkommen som medlem hos oss! Genom din kyrkoavgift bidrar du till verksamheter som betyder mycket för människor i olika åldrar och livssituationer. Vi vill passa på att lite kort berätta om vad du bidrar till!

Lokalt församlingsarbete
Genom din avgift bidrar du till ett betydelsefullt arbete i Vikingstad. Alla församlingar är beroende av medlemmarnas avgifter. Den allra största delen av kyrkoavgiften går till att bekosta verksamheten i församlingen.

Dessutom samtalar många med prästerna kring olika frågor.

En stor del av kyrkoavgiften går till underhåll av kyrkobyggnaderna som är kulturhistoriskt värdefulla. Du är också med och stöttar driften av våra församlingshem. Församlingshemmen i vår församling fungerar inte bara som samlingsplats för kyrkans verksamhet. Till en förhållandevis låg kostnad står de också till förfogande för föreningslivet i bygden och för privatpersoner.

Kyrkan på riksplan
Några verksamheter som församlingar i Svenska kyrkan har gemensamt är exempelvis: sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och öppen verksamhet för ensamma och hemlösa. Det är tack vare medlemmarnas stöd som kyrkan kan finnas till för alla inblandade vid olyckor och kriser.

Internationellt arbete
I samarbete med andra kyrkor och biståndsorganisationer ger vi stöd till snabba katastrofinsatser, långsiktigt utvecklingsarbete och opinionsbildning. Arbetet finansieras även genom särskilda insamlingskampanjer och enskilda gåvor.

Öppenhet och debatt
Alla är välkomna att vara med i Svenska kyrkan. Här finns olika sätt att tolka och utöva sin kristna tro och vi vill uppmuntra till kritiskt tänkande och debatt.

Välkommen!
För att hålla dig uppdaterad om vad som händer hos oss kan du också gilla oss på Facebook – Svenska kyrkan Vikingstads församling.
Så än en gång, välkommen!

Inträdesblankett
Du kan använda inträdesblanketten som finns här för nedladdning. Fyll i din anmälan om inträde i Svenska kyrkan och skicka sedan blanketten till:

Vikingstads församling
Västergårdsgatan 13
583 72 Vikingstad