Foto: Alex & Martin/IKON

Barn och familj

Välkommen till våra grupper för barn och familj i Vikingstads församling!

Mötet med barn och unga är viktigt för oss. Vi i Vikingstads församling vill erbjuda en trygg och skapande miljö, där barnen kan dela tro och livsfrågor på sina villkor. Vi ses för bibelberättelser, sång, lek, andakt och skapande verksamhet. 

Anmälan öppnar 21/8 kl. 9.00 i formulär på respektive grupps sida. 

Kom och träffa nya och gamla kompisar hos oss!

Öppet hus för små barn

Det här är en samlingsplats för barn i åldern 3 månader-5 år tillsammans med vuxen.

Miniorer

För barn som är 5 år och 6 år

Juniorer

För dig som går i 1:an och 2:an

Himlaskoj

För dig som går i 3:an och 4:an

Himlakul

För dig som går i 5:an och 6:an

Barnkör

För dig som är 7-12 år!