Gudstjänster

I Vikingstads församling vill vi att många ska samlas och möta Gud i gudstjänsten på söndagen. Lovsången behöver ljuda starkt och böneämnena ska bes av många.

Tänk på att vi:
·          sitter utspridda på platser där det ligger psalmbok
·          hälsar på avstånd
·          stannar hemma om vi känner oss krassliga.

Vi behöver tillsammans växa i vår tro genom ordet och sakramenten. Även möjligheten att möta varandra som människor ska finnas. Därför serverar gudstjänstgruppen kaffe och saft i korsarmen i kyrkan efter varje gudstjänst. Vi tror på att komma samman oavsett våra olikheter. Du behövs i vår kyrka vem du än är. 

Hur gör vi då för att blir fler? Ja, ett sätt är att låta mässan präglas av delaktighet, igenkännande och glädje. Tack vare våra fem gudstjänstgrupper som har namn efter våra fem socknar, Vikingstad, Rappestad, Sjögestad, Västerlösa och Björkeberg är vi många (26 st.) som delar på ansvar och uppgifter. Vi träffas tisdagar kl.18-19 i något av våra församlingshem eller Kyrkans hus för att förbereda söndagens gudstjänst. Uppgifter delas ut och vi samtalar om texter och tema för dagen. Uppgifterna är främst textläsningar, förbönsbedjare, kollektupptagare, kaffeserverare, psalmboksutdelare, medhjälpare vid utdelandet, korsbärare och ljusbärare. Detta är delaktighet! Vill du vara med i någon av våra gudstjänstgrupper, hör av dig till Linda Cederholm 013-23 44 51. 

Vi kraftsamlar till denna mässa. Det betyder att de resurser församlingen har samlas här varje söndag! Olika körer alternerar att sjunga och olika barngrupper har uppgifter i mässan som att dela ut psalmböcker, bära ikon vid utdelandet, ibland berätta om dagens tema och ibland vara med i barnkyrkan. 

Att alltid ha mässa med samma ordning gör att vi känner igen oss i gudstjänstformen. Däremot blir den aldrig likformig eftersom det alltid är olika människor som alternerar med uppgifter. Detta är igenkännandets glädje!

Välkommen till kyrkan varje söndag kl. 10.00!

Gudstjänster i våra andra kyrkor

Vissa söndagskvällar firas mässa (med nattvard) eller gudstjänst (utan nattvard) i någon av våra andra kyrkor; Vikingstads kyrka, Sjögestads kyrka, Västerlösa kyrka och Björkebergs kyrka.  Dessa kan olika tema till exempel Andrum eller stafettgudstjänst med olika tema, Musik i sommarkväll eller andra musikgudstjänster. Titta i kalendern på första sidan så hittar vår utbud.