Foto: Alex & Martin /IKON

Himlakul

För dig som går i 4:an, 5:an och 6:an

Vi ses för bibelberättelser, sång, lek, andakt och skapande verksamhet. Varje gång äter vi mellanmål tillsammans.

Himlakul träffas måndagar kl 14.15-16.15 i Kyrkans hus i Vikingstad. (Vi kan ändra tiden beroende på när skolan slutar).