Foto: Alex & Martin /IKON

Himlakul

För dig som går i 4:an, 5:an och 6:an

Vi lär oss om den kristna tron och har andakt tillsammans. Vi har skapande verksamhet och lek. Varje gång äter vi mellanmål tillsammans.

Himlakul träffas måndagar kl 14.15-16.15 i Kyrkans Hus i Vikingstad. (Vi kan ändra tiden beroende på när skolan slutar). 

Ledare: Lotta och Fredrik

Liselott "Lotta" Anderson

Liselott "Lotta" Anderson

Vikingstads församling i Linköpings stift

Församlingspedagog

Fredrik Carlin

Fredrik Carlin

Vikingstads församling i Linköpings stift

Församlingspedagog