Vigsel

”Jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen till döden skiljer oss åt.”

Så lyder ett av löftena som man och kvinna ger till varandra under vigseln. Vi säger det till varandra därför att det är ett stort förtroende och ett stort ansvar att dela livet med en annan människa. Ringen är tecknet på att två människor som älskar varandra vill visa det för omvärlden. Det är som att ringen säger: Vi hör ihop, vi har planer för framtiden. Inte bara när livet leker som under en tid av förälskelse, utan i synnerhet, när vardagen kommer och ibland är gråare än vanligt. Då vill vi vara till för varandra. Det är det som är att älska varandra i nöd och lust.

Vigselgudstjänsten i kyrkan

En vigselgudstjänst utformas enligt Svenska kyrkans ordning men kan efter brudparets önskemål utformas också på ett personligt sätt, genom musik, sång och textval.

Bokning av kyrka och planering av vigseln

I Vikingstad församling har vi fem kyrkor. Björkeberg är den minsta. Vikingstad, Rappestad, Västerlösa och Sjögestad kyrkor är större. Vill brudparet besöka kyrkan för att se om den passar, kontakta respektive vaktmästare. Se under fliken Personal.
Bokning av vigsel sker tidigast 1 november om det gäller en sommarvigsel, d.v.s. maj-augusti. Ring expeditionen 013-23 44 50 eller maila vikingstadsforsamling@svenskakyrkan.se för bokning. 
Om brudparet har egen präst eller kantor meddelas det till expeditionen. För övriga vigslar tjänstgör de som är anställda i församlingen.

Vinter-, tidig vår- eller höstbröllop går bra att planera med kort eller långt varsel.

För information: Under sommaren 2021 kommer Västerlösa kyrka att renoveras utvändigt, vilket innebär att fasaden kommer att täckas av byggställningar. Rappestads kyrka kommer att byggas om invändigt vilket innebär att det inte går att använda kyrkan från hösten 2021.  

Tjänstgörande präst ringer brudparet c:a två månader innan vigseln och bestämmer tid för vigselsamtal. Under vigselsamtalet bestäms psalmer och texter. Brudparet får berätta något om sig själva. Ofta övar man också i kyrkan hur man ska gå och stå. Ta gärna med Hindersprövning och Intyg vigsel från skatteverket till prästen som behöver detta innan vigseln.

Vigslar i enkelhet

Vigslar kan ske med många vänner och släktingar och mycket sång och musik. Men den kan också utformas i det lilla formatet med några få inbjudna. Minst två vittnen behövs för att vigseln ska vara giltig. Dessa vittnen kan vara vänner till brudparet eller två personer som kyrkan ordnar. Även i andaktsrummet i Kyrkans hus kan vigsel anordnas.

Att tänka på när det gäller musik: Efter den 28 februari är det ej längre tillåtet att på något sätt använda Spotify i det offentliga rummet. CD, I-tune och naturligtvis levande musik är fortfarande tillåtet.