Vigsel

”Jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen till döden skiljer oss åt.”

Så lyder ett av löftena som man och kvinna ger till varandra under vigseln. Vi säger det till varandra därför att det är ett stort förtroende och ett stort ansvar att dela livet med en annan människa. Ringen är tecknet på att två människor som älskar varandra vill visa det för omvärlden. Det är som att ringen säger: Vi hör ihop, vi har planer för framtiden. Inte bara när livet leker som under en tid av förälskelse, utan i synnerhet, när vardagen kommer och ibland är gråare än vanligt. Då vill vi vara till för varandra. Det är det som är att älska varandra i nöd och lust.

Vigselgudstjänsten i kyrkan

En vigselgudstjänst utformas enligt Svenska kyrkans ordning men kan efter brudparets önskemål utformas också på ett personligt sätt, genom musik, sång och textval.

Bokning av kyrka och planering av vigseln

I Vikingstad församling har vi fem kyrkor. Björkeberg är den minsta. Vikingstad, Rappestad, Västerlösa och Sjögestad kyrkor är större. Vill brudparet besöka kyrkan för att se om den passar, kontakta respektive vaktmästare. Se under fliken Personal.
Bokning av vigsel sker tidigast 1 september om det gäller en sommarvigsel, d.v.s. maj-augusti. Ring expeditionen 013-23 44 50 eller maila vikingstadsforsamling@svenskakyrkan.se för bokning. 
Om brudparet har egen präst eller kantor meddelas det till expeditionen. För övriga vigslar tjänstgör de som är anställda i församlingen.

Vinter-, tidig vår- eller höstbröllop går bra att planera med kort eller långt varsel.

Tjänstgörande präst ringer brudparet c:a två månader innan vigseln och bestämmer tid för vigselsamtal. Under vigselsamtalet bestäms psalmer och texter. Brudparet får berätta något om sig själva. Ofta övar man också i kyrkan hur man ska gå och stå. Ta gärna med Hindersprövning och Intyg vigsel från skatteverket till prästen som behöver detta innan vigseln.

Vigslar i enkelhet

Vigslar kan ske med många vänner och släktingar och mycket sång och musik. Men den kan också utformas i det lilla formatet med några få inbjudna. Minst två vittnen behövs för att vigseln ska vara giltig. Dessa vittnen kan vara vänner till brudparet eller två personer som kyrkan ordnar. Även i andaktsrummet i Kyrkans hus kan vigsel anordnas.

Att tänka på när det gäller musik: Efter den 28 februari är det ej längre tillåtet att på något sätt använda Spotify i det offentliga rummet. CD, I-tune och naturligtvis levande musik är fortfarande tillåtet.

Björkebergs kyrka

De äldsta delarna av Björkebergs kyrka uppfördes omkring år 1200. Kyrkan är Vikingstads församlings äldsta och minsta kyrka.

Rappestads kyrka

I början av 1200-talet byggdes den gamla kyrkan av kalksten. Två eldsvådor, en 1738 och en 1778, gjorde att den inte kunde återställas i sitt ursprungliga skick. Den nya kyrkan, uppfördes i stort sett på samma plats som den gamla och stod klar 1802 men invigdes först år 1807.

Sjögestads kyrka

Sjögestad kyrka byggdes 1862, men på platsen hade det även tidigare stått en kyrka som byggdes någon gång under medeltiden.

Vikingstads kyrka

Den nuvarande kyrkan invigdes år 1785 men redan i början av 1200-talet uppfördes Vikingstads gamla kyrka. Den gamla kyrkan låg endast 30 meter från den plats där kyrkan står idag. Kyrkans exteriör är enkel och stilren med vitputsade väggar, stora fönster och högt brutet tak. Invändigt är kyrkan ljus och rymlig med tunnvalv av bräder.

Västerlösa kyrka

Redan på 1000-talet fanns åtminstone en invigd kyrkogård i Västerlösa och kanske också en träkyrka. Man har funnit en lockhäll till en stengrav från denna tid. Runorna berättar: Stenlög lät lägga denna sten över Alver, sin son, Gud hjälpe hans själ och Guds moder. På 1100-talet byggdes en kyrka på denna plats i kalksten. Den nuvarande kyrkan invigdes 1801.