Vikingstads kyrka

Den nuvarande kyrkan invigdes år 1785 men redan i början av 1200-talet uppfördes Vikingstads gamla kyrka. Den gamla kyrkan låg endast 30 meter från den plats där kyrkan står idag. Kyrkans exteriör är enkel och stilren med vitputsade väggar, stora fönster och högt brutet tak. Invändigt är kyrkan ljus och rymlig med tunnvalv av bräder.

Kyrkan har en Schiörlinorgel som byggdes 1785. Den renoverades  av Richard Jacoby år 1969.
Vikingstad kyrkas dopfunt är av trä och tillkom under 1600-talet.
Kyrkan har en ny brudkrona, tillverkad av guldsmeden Petra Wahlkvist, Vikingstad.
Kyrkan är församlingens största kyrka och har 400 sittplatser. Kyrkan ligger ett par kilometer från samhället. Eftersom järnvägen byggdes senare än kyrkan uppstod tätorten runt järnvägsstationen istället för runt kyrkan.
Vikingstad kyrka har ofta dop och vigslar. Ungefär en kvällsgudstjänst i månaden firas i kyrkan och då ofta med musik.
Här finns församlingens största kyrkogård med många traditionella gravar samt en minneslund. Vi har även en askgravplats bakom kyrkan. Här vilar den avlidne vid den sten som är placerad där. På stenen skrivs namn och årtal över den som är avliden. Här ges också plats för ljus eller blommor.  Inga gravrätter behövs. Läs mer under fliken begravningsskick