Foto: Magnus Aronson /IKON

Någon att prata med

I tider av oro, ångest, depression, sorg, avgörande val eller händelser som vi inte själva kan reda ut, kan det vara värdefullt att få berätta för en präst om det som tynger oss.

Ibland räcker det inte till med vänner och familj. Ibland behöver man någon som står utanför, som lyssnar. Det kan handla om tunga saker, att mista den man levt med. Eller andra saker, att fatta ett beslut, att stå vid ett vägskäl i livet eller att livet bara är allmänt komplicerat… Det kostar inget. Du måste inte bo i församlingen. 

Prästen har absolut tystnadsplikt. Det innebär att vad som än sägs i själavårdsrummet är prästen förbjuden att berätta det för någon. Prästen är unik med den strängaste formen av tystnadsplikt. Prästen kan inte heller lösas från sin tystnadsplikt.

Du som kommer och vill samtala kallas för konfident. Det betyder "den som har förtroendet att samtala." Ofta sker samtalen med två veckors intervaller och pågår c:a 5-7 ggr. Varje samtal brukar vara 1 timme. Du får gärna vara anonym, men samtalen sker alltid i ett samtalsrum.

Samtalen är kostnadsfria.

Kontaktuppgifter hittar du här nedan. 

Jourhavande präst

På helger och nätter kan du kontakta jourhavande präst via 112.