Foto: Alex & Martin /IKON

Miniorer

För dig som går i förskoleklass och 1:an

Vi lär oss om Jesus och kyrkan och har andakt tillsammans. Vi leker, sjunger och har skapande verksamhet. Varje gång äter vi mellanmål tillsammans. Vi hämtar barnen på Vikingstad skola!

Miniorerna träffas onsdagar kl 13.30-15.30 i Kyrkans Hus Vikingstad.

Ledare: Lotta och Alexander 

Max 14 barn. 

Terminen startar vecka 36. 

Anmäl i formulär här nedan. Dina och barnets uppgifter kommer inte användas i andra sammanhang.

Liselott "Lotta" Anderson

Liselott "Lotta" Anderson

Vikingstads församling i Linköpings stift

Församlingspedagog