Foto: Gabriella Bratt

Björkebergs kyrka

De äldsta delarna av Björkebergs kyrka uppfördes omkring år 1200. Kyrkan är Vikingstads församlings äldsta och minsta kyrka.

Altarskåpet är målat av Marice Sariola 1987. Det är en tredelad ikon, som föreställer Kristus omgiven av Maria och Johannes döparen.
Kalkmålningarna i koret är från 1200-talet. De föreställer bl.a. Jona, Jeremia, Mose, Hesekiel och Kristus.
Kyrkan har en dopfunt av trä som tillkom 1877 och var en gåva av kyrkoherde Wahlgren.
På triumfbågens norra sida ses en runristning med följande text:
HIK LOKUS ILLORUM KUI KITANT NON ALIORUM  - Denna plats är deras som sjunga ej andras.
I Björkebergs kyrka firas kvällsgudstänst ungefär en gång i månaden. Röda ljus brukar placeras längs väggarna vilket stämmer till andakt och meditation.
Kyrkan är också populär som vigselkyrka eftersom den inte är så stor.