Foto: Johan Andersson

Västerlösa kyrka

Redan på 1000-talet fanns åtminstone en invigd kyrkogård i Västerlösa och kanske också en träkyrka. Man har funnit en lockhäll till en stengrav från denna tid. Runorna berättar: Stenlög lät lägga denna sten över Alver, sin son, Gud hjälpe hans själ och Guds moder. På 1100-talet byggdes en kyrka på denna plats i kalksten. Den nuvarande kyrkan invigdes 1801.

Dopfunten är från år 1659.
1801 samma år som kyrkan invigdes skänktes en Schörlinorgel till församlingen.
 
Altartavlan längst fram i kyrkan föreställer Kristi dödsdom af Pilatus och målades 1798 av Per Hörberg.
Kortaket är originellt med sitt blåa valv och stjärnhimmel.
I kyrkan finns det två brudkronor.
Den nyaste kronan är från år 1957 och den äldre från år 1600.
I Västerlösa kyrka firas ibland kvällsgudstjänst.