Vimmerby pastorat

Välkommen till Vimmerby pastorat! I pastoratet finns sex församlingar och sju kyrkor. Pastorsexpeditionen, tfn. 0492-697 70, har öppet måndag-torsdag 10-12 och 13-15, fredag 10-12. Kyrkogårdsexpeditionen, tfn. 0492-313 74 har öppet måndag-torsdag 10-12 och 13-15.

Säkerhetskontroll av gravvårdar

För att minimera olycksrisken på våra kyrkogårdar säkerhetskontrolleras alla gravstenar var femte år. Den 19:e april inleds detta i Pelarne för att fortsätta till Rumskulla senare. Alla berörda gravrättsinnehavare ska ha fått ett informationsbrev inför detta och kommer få ett brev där resultatet av kontrollen redovisas. Gravstenar som inte klarar kontrollen kommer läggas ned.

Vid frågor vänd er till kyrkogårdsförvaltningen.

INFORMATION FRÅN KYRKOHERDEN

Igår onsdag den 31 mars har Region Kalmar län skärpt de regionala rekommendationerna för Kalmar län inför påsken. En sammanfattning av vad som sagts går att läsa i pressmeddelandet på regionkalmar.se.

Av stor betydelse för kyrkan är förstås att smittskyddsläkaren bland annat säger: ”När det gäller påsken avråder jag kraftigt från att arrangera eller besöka sammankomster”. Och restriktionerna gäller inte bara helgen utan framöver.

Som kyrka i regionen är det av största vikt att vi deltar i arbetet för att hindra smittspridningen. Därför har vi tagit beslutet i Vimmerby pastorat att ställa in alla planerade andakter och gudstjänster från och med idag torsdag 1 april. I första hand gäller det över påsken och lunchmusiken den 7 april. Vi kommer att ta beslut vartefter hur rekommendationerna ser ut, så håll utkik i pressen samt här på hemsidan.

Några av våra grannpastorat sänder digitala gudstjänster som man kan delta i.

Vi får tillsammans fortsätta att kämpa på mot detta virus och förhoppningsvis så vänder det snart. 

Glad Påsk!

 Hélén Elfving, kyrkoherde

TRO - inte inställt

HOPP - inte inställt

KÄRLEK - inte inställt

Alex & Martin /Ikon

VÄLKOMMEN till VIMMERBY PASTORAT!

Med anledning av de utökade regionala restriktionerna är tillsvidare alla gudstjänster inställda. Begravningar, dop och vigslar genomförs med beaktande av gällande restriktioner.

 

Med anledning av den pågående pandemin har vi för tillfället begränsat våra gudstjänster och förrättningar till max åtta närvarande, exklusive medverkande/personal som bör hållas till så få personer som möjligt. Vi följer kontinuerligt folkmyndighetens och regeringens rekommendationer och eventuella förändringar i vår verksamhet meddelas via, dagspress, sociala medier och hemsidan.

 GUDSTJÄNSTER
Gudstjänster fortsätter firas som vanligt. För tillfället har vi en gudstjänst per söndag. Från och med januari kommer det firas två gudstjänster i Vimmerby Pastorat. Varje söndag i huvudkyrkan Vimmerby, den andra kommer alternera runt. Max åtta närvarande får delta, exklusive medverkande som bör hållas till så få som möjligt.

Se vårt kalendarium för mer information.   

DOP- & VIGSELGUDSTJÄNSTER
Dessa gudstjänster fortsätter som vanligt med max åtta närvarande exklusive medverkande som bör hållas till så få personer som möjligt. 

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER                                                                                            Dessa gudstjänster fortsätter som vanligt med max 20 närvarande exklusive medverkande som bör hållas till så få personer som möjligt. 

BARN- & UNGDOMSGRUPPER
Alla våra grupper är pausade fr o m 12/11-20 tills vidare. För mer info: Klicka här

KÖRER, KONSERTER & STÖRRE EVENEMANG
Är inställda eller framflyttade          

ÖPPNA KYRKOR                                                                                                                         Våra kyrkor kommer i möjligaste mån vara öppna                                                           måndag-fredag mellan kl 10.00-16.00                                                                   

Vill du prata med någon präst, diakon eller diakoniassistent, se telefonnummer nedan och under fliken Kontakt här på hemsidan.
Jourhavande präst nås på larmnumret 112.

HJÄLP MED ÄRENDEN

Om du tillhör någon av riskgrupperna, är sjuk eller sitter i hemmakarantän och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden kan vår diakon och diakoniassistent hjälpa till. Se telefonnummer nedan.

VI BER
Gud, bevara oss alla i denna tid och låt oss vara trygga i din omsorg om oss.

TELEFONNUMMER:

Diakon Britt Andersson 0492-697 89

Diakoniassistent Ylva Nilsson 073-027 10 77

Komminister Martin Bergman 070-688 01 06

Komminister Håkan Perniel 073-841 50 78

Kyrkoherde Hélén Elfving 072-232 51 08

Hur vi hanterar covid-19 i Vimmerby Pastorat

Vimmerby Pastorat följer Folkmyndighetens riktlinjer med en begränsning av antalet människor som samlas på en plats till 8 personer, exklusive personal/medverkande som bör infatta så få personer som möjligt. 

Det innebär att våra gudstjänster och verksamheter begränsas i antal deltagare i enlighet med detta beslut. 

Covid-19 eller Coronaviruset som det också kallas har just nu en stor påverkan på vårt samhälle. Det råder också en stor osäkerhet om vilka förhållningssätt som är det bästa när det gäller sociala kontakter och möten.

Som enskild människa uppmanas man att följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten tar fram där ett av dem är att stanna hemma om man har symtom som kan misstänkas vara Covid-19.

  Kom ihåg:
- Vi undviker att hälsa på varandra genom handtag och omfamningar.

-Undvika trängsel och köbildning främst in och ur från kyrkan

Det gäller både före och efter gudstjänsten.