Vimmerby pastorat

Välkommen till Vimmerby pastorat! I pastoratet finns sex församlingar och sju kyrkor. Våra öppettider. Pastorsexpeditionen, tfn. 0492-697 70, har öppet måndag-torsdag 10-12, 13-15. och fredag 10-12. Kyrkogårdsexpeditionen, tfn. 0492-313 74 har öppet måndag-torsdag 10-12 .

Lediga tjänster

Säkerhetskontroll av gravvårdar

För att minimera olycksrisken på våra kyrkogårdar säkerhetskontrolleras alla gravstenar var femte år. Den 19:e april inleds detta i Pelarne för att fortsätta till Rumskulla senare. Alla berörda gravrättsinnehavare ska ha fått ett informationsbrev inför detta och kommer få ett brev där resultatet av kontrollen redovisas. Gravstenar som inte klarar kontrollen kommer läggas ned.

Vid frågor vänd er till kyrkogårdsförvaltningen.

TRO - inte inställt

HOPP - inte inställt

KÄRLEK - inte inställt

Hur vi hanterar covid-19 i Vimmerby Pastorat

Vimmerby Pastorat följer Folkmyndighetens riktlinjer med en begränsning av antalet människor som samlas på en plats. 

Det innebär att våra gudstjänster och verksamheter begränsas i antal deltagare i enlighet med detta beslut. 

Covid-19 eller Coronaviruset som det också kallas har just nu en stor påverkan på vårt samhälle. Det råder också en stor osäkerhet om vilka förhållningssätt som är det bästa när det gäller sociala kontakter och möten.

Som enskild människa uppmanas man att följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten tar fram där ett av dem är att stanna hemma om man har symtom som kan misstänkas vara Covid-19.

  Kom ihåg:
- Vi undviker att hälsa på varandra genom handtag och omfamningar.

-Undvika trängsel och köbildning främst in och ur från kyrkan

Det gäller både före och efter gudstjänsten.