Foto: Magnus Svensson

Vimmerby pastorat

Välkommen till Vimmerby pastorat! I pastoratet finns sex församlingar och sju kyrkor. Pastorsexpeditionen tfn. 0492-697 70 öppettider: mån-tors 10 - 12, 13. - 15. fre 10-12 Kyrkogårdsexpeditionen tfn. 0492-313 74 öppettider: mån-tors 10-12, 13-15

Anslagstavlan

Här hittar du information om konserter, aktiviteter och andra händelser som sker i pastoratet.

Klicka här för mer information

Frödinge kyrka

Kyrkan i Frödinge kommer på grund av inre renovering hållas stängd mellan 12 feb – 30 april. Det går inte att boka dop, vigslar eller begravningar under den perioden. Mässor och gudstjänster kommer äga rum som planerat men flyttas till församlingshemmet.

För frågor kontakta pastorsexpeditionen 0492-697 70.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

För frågor angående personuppgiftsincidenten ber vi er att vända er till pastoratets dataskyddsombud:

Erika Malmberg, 072-549 64 34

Mail: dataskyddsombud@intechrity.se

Gud och Spagetti

Andakt för små och stora, ta med dig familj och vänner för en stunds gemenskap! Vi äter mat, pysslar och fikar. Varmt välkomna!

Klicka här för mer information

Sopplunch

Här hittar du datum och tider för våra soppluncher.

Klicka här för mer information

Ny kyrkoherde i Vimmerby pastorat

Det blir Miriam Wredén Klefbeck, Ingatorp som blir ny kyrkoherde i Vimmerby pastorat. Hon efterträder Helén Elfving som slutade under sommaren. Miriam är i dag komminister i Flisby - Norra Solberg inom Södra Vebo (Eksjö) pastorat och prästvigdes 2004. Hon har stor erfarenhet av olika prästtjänster på flera platser, främst i mitt- och södra Sverige och även prövat på olika ledarroller inom svenska kyrkan.

Miriam börjar i Vimmerby pastorat den 13 mars 2024 som komminister och från den 1 april tillträder hon tjänsten som kyrkoherde. Till dess fortsätter tf. kyrkoherde Fredrik Lennman att leda pastoratet och lotsa in Miriam i rollen som kyrkoherde.

Pingstdagen den 19 maj blir det mottagningshögtid i Vimmerby kyrka av den nya kyrkoherden som biskop Marika Markovits leder.

Kyrkorådets ordförande Magnus Carlsson som varit med i rekryteringsprocessen är mycket positivt till utnämning och ser fram emot att arbeta med den nya kyrkoherden.

Vimmerby pastorat

Följ oss gärna på sociala medier för den senaste informationen.

Instagram

Facebook

 Gud, vi ber för Ukraina, för alla som drabbas av våldet, för alla som tvingas att strida, och för alla som fruktar för sina och sina näras liv. Och för alla som nu är på flykt. Vi ber för dem som har makten att styra utvecklingen, om besinning och utsträckta händer i de knutna nävarnas tid. Vi ber för Sverige och för alla som bor här, om sammanhållning och uthållighet i ofredens tid, och om öppenhet och generositet för dem som kan behöva skydd inom våra gränser.

Ärkebiskop Martin Modéus

Kyrkskjuts ring Vimmerby taxi 0492-12020

Dopet

Genom dopet välkomnas man i Kristi kyrka. Den som döps blir medlem i Svenska Kyrkan och i Guds familj. I Vimmerby pastorat och hela Svenska kyrkan är det vanligast att den som döps är spädbarn, men det hindrar förstås inte att både ungdomar och vuxna döps.

Konfirmand i Vimmerby pastorat

Du är inte ensam om att fundera över livet. Du är välkommen vare sig du tror, tvivlar eller bara är nyfiken!

Vigsel

Att viga sig är ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I Svenska kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Vimmerby pastorats sponsorer

Vi vill framföra ett stort tack till advokatfirman Rosén i Vimmerby för deras sponsring till Vimmerby Pastorats diakoni.

Veckans Betraktelse

Här kan du läsa både föregående söndagars betraktelser samt inför kommande söndag eller helgdag.

GDPR

Information om personuppgifter

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Du kan vara med och förändra det.

Läs mer och ge en gåva