Meny

Vimmerby pastorat

Välkommen till Vimmerby pastorat! I pastoratet finns sex församlingar och sju kyrkor. Pastorsexpeditionen, tfn. 0492-697 70, har öppet måndag 10-12, 13-18 tisdag-torsdag 10-12, 13-15 fredag 10-12 Kyrkogårdsexpeditionen, tfn. 0492-313 74 har öppet måndag-torsdag 10-12 samt 13-15.

ÖPPETtider i våra kyrkor

Samtliga kyrkor i Vimmerby pastorat är

tillsvidare öppna måndag – lördag kl. 12.00-15.30

Alla är välkomna för att tända ljus och en stund i stillhet.

Observera att detta kan komma att ändras med kort varsel.

VÄLKOMNA!

 

Hur vi hanterar Covid-19 i Vimmerby pastorat

OBSERVERA! Folkhälsomyndigheten har fr o m söndag 29 mars infört en begränsning av antalet människor som samlas på en plats till 50 personer.

Det innebär att våra gudstjänster begränsas i antal deltagare i enlighet med detta beslut. 

Covid-19 eller Coronaviruset som det också kallas har just nu en stor påverkan på vårt samhälle. Det råder också en stor osäkerhet om vilka förhållningssätt som är det bästa när det gäller sociala kontakter och möten.

 

Som enskild människa uppmanas man att följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten tar fram där ett av dem är att stanna hemma om man har symtom som kan misstänkas vara Covid-19.

I VIMMERBY PASTORAT har vi valt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer vad det gäller vår verksamhet. Det betyder att all verksamhet som är riktad mot någon av riskgrupperna ställs in tills vidare. I vårt fall handlar det om verksamhet som riktar sig till äldre personer över 70 år. Övriga grupper och körer fortsätter sin verksamhet tills vidare men det kan komma att ändras med kort varsel.

ÄLDREVERKSAMHET
Grupper och mötesplatser för äldre personer, över 70 år, ställs in tills vidare.

BARN- & UNGDOMSGRUPPER
fortsätter tills vidare, men kan komma att ändras med kort varsel. För mer info: Klicka här

KÖRER
fortsätter tills vidare, men kan komma att ändras med kort varsel. 

DOP-, VIGSEL- & BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER
Dessa gudstjänster fortsätter som planerat tillsvidare.

KONSERTER & STÖRRE EVENEMANG
Kan komma att ställas in eller flyttas fram

GUDSTJÄNSTER & NATTVARD
Vi fortsätter fira offentliga gudstjänster som vanligt, tillsvidare, men med några justeringar:
- Vi undviker att hälsa på varandra genom handtag och omfamningar. Det gäller både före och efter gudstjänsten samt under fridshälsningen vid nattvarden.

- Tillsvidare firar vi nattvard endast på Kvällsmässan i Vimmerby kyrka tisdagar kl. 18.30.

Observera att även detta kan komma att ändras med kort varsel.

ÖPPNA KYRKOR
Församlingens kyrkor är som vanligt öppna för enskild andakt och ljuständning på dagtid.

NÅGON ATT PRATA MED
Församlingens präster, diakon och diakoniassistent finns tillgängliga för samtal.

Se telefonnummer nedan och under fliken Kontakt här på hemsidan.
Jourhavande präst nås på larmnumret 112.

HJÄLP MED ÄRENDEN

Om du tillhör någon av riskgrupperna, är sjuk eller sitter i hemmakarantän och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden kan vår diakon och vår diakoniassistent hjälpa till. Se telefonnummer nedan.

UPPDATERING
Vimmerby pastorat följer kontinuerligt folkhälsomyndighetens information och eventuella förändringar i vår verksamhet meddelas via, dagspress, sociala medier, hemsidan och verksamhetens ledare.

VI BER
Gud, bevara oss alla i denna tid och låt oss vara trygga i din omsorg om oss.

 TELEFONNUMMER:

Diakon Britt Andersson 0492-697 89

Diakoniassistent Ylva Nilsson 073-027 10 77

 

 

 

kyrkorna i vimmerby

KYRKORNA I VIMMERBY MED ANLEDNING AV CORONA-VIRUSET.

VIMMERBY KYRKA

Måndag - lördag kl. 12.00 - 12.20

MIDDAGSBÖN

Bibelläsning, bön, ljuständning, musik och stillhet.

 

KORSKYRKAN

Tisdag, Torsdag och Söndag kl. 19.00 - 19.30

AFTONBÖN
Bibelläsning, bön, ljuständning, musik och stillhet.

 

Observera att detta kan komma att ändras med kort varsel.

 

Välkommen!

Vimmerby församling och Korskyrkan.

ÖPPET HUS I VIMMERBY PASTORAT
Lördagen den 25 april var det tänkt att vi skulle ha Öppet hus. Tyvärr måste vi skjuta på det p g a rådande situation med risk för smittspridning av Coronavirus.

Av samma orsak skjuter vi även fram drop-in dopet som skulle ägt rum
den
2 maj.

Vi återkommer med information om ny datum så snart vi kan.

 

Vi har utökat våra öppettider på Pastorsexpeditionen. Varmt välkommen att ringa eller besöka oss!