Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vimmerby pastorat

Välkommen till Vimmerby pastorat! I pastoratet finns sex församlingar och sju kyrkor. Pastorsexpeditionen (tfn. 0492-697 70) har öppet måndag-torsdag 10-15, lunchstängt 12-13 samt fredagar 10-12 och Kyrkogårdsexpeditionen (tfn. 0492-313 74 ) har öppet måndag-torsdag 10-15, lunchstängt 12-13.

Med anledning av den svåra trafikolyckan vid Storebro har Vimmerby kyrka öppet mellan kl. 08.00 - 21.00 onsdag - söndag. Viss tid finns personal på plats.

Välkommen dela sorgen med andra, tända ljus, uppleva stillhet

Vimmerby Pastorat 

 

Stiftelsen Frida och D. Danielssons Donationsfond

Hälften av disponibel avkastning skall delas ut till behövande personer beoende inom Tuna församling. Vid utdelning skall företräde lämnas till behövande barn och ungdomar bosatta inom församlingen.

Andra hälften av avkastningen skall delas ut som stipendier till studerande från Tuna församling vid högskolor, lantbruksuniversitet och övrig utbildning som anknyter till skogs- och jordbruksverksamhet.

Ansökan lämnas till pastoratsexpeditionen. För ytterligare information, kontakta pastorsexpeditionen. Telefon: 0492 – 69 770

Gud och Spagetti

Varmt Välkomna till Gud och Spagetti!

Klicka här för mer information

Soppluncher

Varmt Välkomna till våra soppluncher

Klicka här för mer information

Kvinnor träffas

Varmt Välkomna till Kvinnor träffas i Vimmerby församlingshem

Klicka här för mer information

Övriga aktiviteter

Föreläsningar, Quizkvällar, konserter och andra aktiviteter.

Klicka här för mer information

Lediga tjänster

Vi söker diakon och komminister.

Klicka här för att läsa mer.

Vimmerby pastorat

Följ oss gärna på sociala medier för den senaste informationen.

Instagram

Facebook

 Gud, vi ber för Ukraina, för alla som drabbas av våldet, för alla som tvingas att strida, och för alla som fruktar för sina och sina näras liv. Och för alla som nu är på flykt. Vi ber för dem som har makten att styra utvecklingen, om besinning och utsträckta händer i de knutna nävarnas tid. Vi ber för Sverige och för alla som bor här, om sammanhållning och uthållighet i ofredens tid, och om öppenhet och generositet för dem som kan behöva skydd inom våra gränser.

Biskop Martin Modéus

Kyrkskjuts ring Vimmerby taxi 0492-12020

Dopet

Genom dopet välkomnas man i Kristi kyrka. Den som döps blir medlem i Svenska Kyrkan och i Guds familj. I Vimmerby pastorat och hela Svenska kyrkan är det vanligast att den som döps är spädbarn, men det hindrar förstås inte att både ungdomar och vuxna döps.

Konfirmand i Vimmerby pastorat

Du är inte ensam om att fundera över livet. Du är välkommen vare sig du tror, tvivlar eller bara är nyfiken!

Vigsel

Att viga sig är ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I Svenska kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Vimmerby pastorats sponsorer

Vi vill framföra ett stort tack till advokatfirman Rosén i Vimmerby för deras sponsring till Vimmerby Pastorats diakoni.

Veckans Betraktelse

Här kan du läsa både föregående söndagars betraktelser samt inför kommande söndag eller helgdag.

GDPR

Information om personuppgifter

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem