Vimmerby pastorat

Välkommen till Vimmerby pastorat! I pastoratet finns sex församlingar och sju kyrkor. Pastorsexpeditionen tfn. 0492-697 70 öppettider: mån-tors 10 - 12, 13. - 15. fre 10-12 Kyrkogårdsexpeditionen tfn. 0492-313 74 öppettider: mån-tors 10-12, 13-15

Kyrkoårets sommar är en tid då våra gudstjänster ofta handlar om hur våra liv kan och bör se ut när vi lever dem tillsammans med Gud.  Det är en tid då vi får glädjas över skapelsen, över varandra och över att Kristus finns mitt ibland oss.

Kyrkans sommar är också en tid då vi firar många gudstjänster utomhus, och fyller kyrkorummen med musik, till Guds ära och människors glädje.

Just Du är alltid varmt välkommen att vara en del av allt detta, i och omkring våra kyrkor i Vimmerby pastorat.

Jag önskar Dig en välsignad sommar!

Miriam W Klefbeck, kyrkoherde

Anslagstavlan

Här hittar du information om konserter, aktiviteter och andra händelser som sker i pastoratet.

Klicka här för mer information

Konfirmation 24/25

Nu är anmälan till konfirmation 24/25 öppen!

Klicka här för mer information

Sommaröppet på expeditionerna

Under vecka 26 - 34 är det begränsade öppettider på pastors- och kyrkogårdsexpeditionerna.

Klicka här för mer information

Kyrkskjuts ring Vimmerby taxi 0492-12020

Två händer skriver på en bärbar dator.

Cyberangreppet 2023–2024

Svenska kyrkan utsattes den 23 november 2023 för ett cyberangrepp, en så kallad ransomware-attack. På denna sida hittar du information om angreppet och efterföljande konsekvenser i form av stulen data.

För frågor angående personuppgiftsincidenten ber vi er att vända er till pastoratets dataskyddsombud:

Erika Malmberg, 072-549 64 34

Mail: dataskyddsombud@intechrity.se

Vimmerby pastorat

Följ oss gärna på sociala medier för den senaste informationen.

Instagram

Facebook

 Gud, vi ber för Ukraina, för alla som drabbas av våldet, för alla som tvingas att strida, och för alla som fruktar för sina och sina näras liv. Och för alla som nu är på flykt. Vi ber för dem som har makten att styra utvecklingen, om besinning och utsträckta händer i de knutna nävarnas tid. Vi ber för Sverige och för alla som bor här, om sammanhållning och uthållighet i ofredens tid, och om öppenhet och generositet för dem som kan behöva skydd inom våra gränser.

Ärkebiskop Martin Modéus

Dopet

Genom dopet välkomnas man i Kristi kyrka. Den som döps blir medlem i Svenska Kyrkan och i Guds familj. I Vimmerby pastorat och hela Svenska kyrkan är det vanligast att den som döps är spädbarn, men det hindrar förstås inte att både ungdomar och vuxna döps.

Konfirmand i Vimmerby pastorat

Du är inte ensam om att fundera över livet. Du är välkommen vare sig du tror, tvivlar eller bara är nyfiken!

Vigsel

Att viga sig är ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I Svenska kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Vimmerby pastorats sponsorer

Vi vill framföra ett stort tack till advokatfirman Rosén i Vimmerby för deras sponsring till Vimmerby Pastorats diakoni.

Veckans Betraktelse

Här kan du läsa både föregående söndagars betraktelser samt inför kommande söndag eller helgdag.

GDPR

Information om personuppgifter

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Pilgrimsvandra eller sträck på benen

Upplev sommarkyrkan