Vimmerby pastorat

Välkommen till Vimmerby pastorat! I pastoratet finns sex församlingar och sju kyrkor. Pastorsexpeditionen, tfn. 0492-697 70, har öppet måndag-torsdag 10-12 och 13-15, fredag 10-12. Kyrkogårdsexpeditionen, tfn. 0492-313 74 har öppet måndag-torsdag 10-12 och 13-15.

Viktigt medDelande!

Det har kommit till vår kännedom att det finns en domän som kan förväxlas med Svenska Kyrkans verksamhet. Vår adress börjar ALLTID med svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST I VIMMERBY PASTORAT!

Sedan i somras kan du återigen delta i våra gudstjänster runtom i pastoratet och vi startar försiktigt upp våra olika verksamheter nu under hösten.


HUR VI HANTERAR COVID-19 I VIMMERBY PASTORAT
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer med en begränsning av antalet människor som samlas på en plats till 50 personer.

Det innebär att våra gudstjänster och verksamheter begränsas i antal deltagare i enlighet med detta beslut. 

Covid-19 eller Coronaviruset som det också kallas har just nu en stor påverkan på vårt samhälle. Det råder också en stor osäkerhet om vilka förhållningssätt som är det bästa när det gäller sociala kontakter och möten.

Som enskild människa uppmanas man att följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten tar fram där ett av dem är att stanna hemma om man har symtom som kan misstänkas vara Covid-19.

 

BARN- & UNGDOMSGRUPPER
Alla våra grupper är pausade fr o m 12/11-20 tills vidare. För mer info: Klicka här

KÖRER
är inställda tills vidare

DOP-, VIGSEL- & BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER
Dessa gudstjänster fortsätter som vanligt men enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antal deltagare till maximalt 50 personer.

KONSERTER & STÖRRE EVENEMANG
är inställda eller framflyttade

GUDSTJÄNSTER
Gudstjänster fortsätter firas som vanligt men enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antal deltagare till maximalt 50 personer.                               

Se vårt kalendarium för mer information.

Kom ihåg:
- Vi undviker att hälsa på varandra genom handtag och omfamningar. Det gäller både före och efter gudstjänsten.

NÅGON ATT PRATA MED
Församlingens präster, diakon och diakoniassistent finns tillgängliga för samtal.

Se telefonnummer nedan och under fliken Kontakt här på hemsidan.
Jourhavande präst nås på larmnumret 112.

HJÄLP MED ÄRENDEN

Om du tillhör någon av riskgrupperna, är sjuk eller sitter i hemmakarantän och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden kan vår diakon och vår diakoniassistent hjälpa till. Se telefonnummer nedan.

UPPDATERING
Vimmerby pastorat följer kontinuerligt folkhälsomyndighetens information och eventuella förändringar i vår verksamhet meddelas via, dagspress, sociala medier, hemsidan och verksamhetens ledare.

VI BER
Gud, bevara oss alla i denna tid och låt oss vara trygga i din omsorg om oss.

TELEFONNUMMER:

Diakon Britt Andersson 0492-697 89

Diakoniassistent Ylva Nilsson 073-027 10 77