Vimmerby pastorat

Välkommen till Vimmerby pastorat! I pastoratet finns sex församlingar och sju kyrkor. Pastorsexpeditionen, tfn. 0492-697 70, har öppet måndag-torsdag 10-12 och 13-15, fredag 10-12. Kyrkogårdsexpeditionen, tfn. 0492-313 74 har öppet måndag-torsdag 10-12 och 13-15.

Vi söker nya medarbetare

Just nu söker vi två nya medarbetare

Klicka här för att se lediga tjänster: Arbetsledande komminister och församlingsherde.

TRO - inte inställt

HOPP - inte inställt

KÄRLEK - inte inställt

Alex & Martin /Ikon

Församlingsinstruktion för Vimmerby pastorat.

Kära vänner!

Vi får i dessa dagar njuta av vinter och kyla. Det är positivt för många. Samtidigt kämpar vi med pågående pandemi. Det påverkar vår verksamhet på många områden, gudstjänster och annan verksamhet är starkt begränsad. Vi måste uppmana varandra att följa alla restriktioner och rekommendationer som kommer från regering och myndigheter. Håll ut, håll avstånd, tvätta händerna, umgås med de allra närmaste och vänta med stort tålamod på sprutan.

Vimmerby pastorat har blivit uppmanade av Linköping stift att revidera församlingsinstruktionen. Den som vi nu har är sedan 2015. Mycket har hänt sedan dess, både i våra församlingar men också i den globala världen. Nu står vi inför uppgiften att formulera en vision och några fokusområden. Arbetet är omfattande och kommer att ta tid och engagera många personer i våra församlingar. Olika arbetsgrupper kommer att bildas med representanter från både personal och församlingar. Det är viktigt att alla åldrar och olika ämnesområden involveras i arbete. Samtidigt pågår arbetet med Lokalförsörjningsplanen.

Bland det första vi behöver göra i arbetet med att ta fram en ny Församlingsinstruktion är att hitta tre fokusområden inom pastoratet/församlingarna. Dessa fokusområden kommer att vara grunden för det fortsatta arbetet.                                                                                                       

För att fånga in dessa områden behöver vi göra en inventering inom hela pastoratet med frågan: ”Vad vill Gud med vår församling?” Den frågan ställer vi till samtliga sex församlingar i pastoratet. Vi inbjuder församlingsråden, församlingsmedlemmar, personal, kyrkobesökare, barn- och ungdomar, ja, alla som är intresserade av svenska kyrkan i Vimmerby pastorat. Det är en viktig fråga att ställa i vår tid och inför framtiden. Ta god tid att fundera både för dig själv men också tillsammans med andra. Undvik att skriva ned aktiviteter, till exempel fler körer eller fler gudstjänstfirare till söndagens gudstjänst, utan skriv istället ”Vad vill Gud med vår församling?” Du får svara uti från den församling där du bor.

Sedan kommer en arbetsgrupp med medlemmar från personalen, församlingsråden, ungdomar med flera att göra en sammanställning av inkomna svar och presentera de tre fokusområden som vi skall arbeta vidare med. Det kan bli tre samlade fokusområden för hela pastoratet med specifik inriktning mot resp. församling. Vi får se hur resultatet ser ut.

Vi vill ha in era tankar om ”Vad vill Gud med vår församling? senast fredagen den 12 mars 2021. Ni kan skicka den via brev till Svenska kyrkan i Vimmerby pastorat, Kungsgatan 2, 598 35 Vimmerby eller via E-post: vimmerby.pastorat@svenskakyrkan.se.

Varma hälsningar till er alla och lycka till med detta intressanta uppdrag.

Har ni frågor och funderingar kan ni vända er till Projektledningen för församlingsinstruktionen:

Helen Elfving, helen.elfving@svenskakyrkan.se.

Melanie von Goldbeck, melanie.von.goldbeck@svenskakyrkan.se 

Magnus Carlsson, magnus.vimmerby@live.com

NÅGON ATT PRATA MED 
Här finns det präst eller diakon på plats i kyrkan för enskilt samtal och bön. 

OBS gäller ej helgdagar

Pelarne torsdag kl. 14.30-15.30

VÄLKOMMEN till VIMMERBY PASTORAT!

Med anledning av den pågående pandemin har vi för tillfället begränsat våra gudstjänster och förrättningar till max åtta närvarande, exklusive medverkande/personal som bör hållas till så få personer som möjligt. Vi följer kontinuerligt folkmyndighetens och regeringens rekommendationer och eventuella förändringar i vår verksamhet meddelas via, dagspress, sociala medier och hemsidan.

 GUDSTJÄNSTER
Gudstjänster fortsätter firas som vanligt. För tillfället har vi en gudstjänst per söndag. Från och med januari kommer det firas två gudstjänster i Vimmerby Pastorat. Varje söndag i huvudkyrkan Vimmerby, den andra kommer alternera runt. Max åtta närvarande får delta, exklusive medverkande som bör hållas till så få som möjligt.

Se vårt kalendarium för mer information.   

DOP- & VIGSELGUDSTJÄNSTER
Dessa gudstjänster fortsätter som vanligt med max åtta närvarande exklusive medverkande som bör hållas till så få personer som möjligt. 

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER                                                                                            Dessa gudstjänster fortsätter som vanligt med max 20 närvarande exklusive medverkande som bör hållas till så få personer som möjligt. 

BARN- & UNGDOMSGRUPPER
Alla våra grupper är pausade fr o m 12/11-20 tills vidare. För mer info: Klicka här

KÖRER, KONSERTER & STÖRRE EVENEMANG
Är inställda eller framflyttade          

ÖPPNA KYRKOR                                                                                                                         Våra kyrkor kommer i möjligaste mån vara öppna                                                           måndag-fredag mellan kl 7.00-16.00                                                                   

Vill du prata med någon präst, diakon eller diakoniassistent, se telefonnummer nedan och under fliken Kontakt här på hemsidan.
Jourhavande präst nås på larmnumret 112.

HJÄLP MED ÄRENDEN

Om du tillhör någon av riskgrupperna, är sjuk eller sitter i hemmakarantän och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden kan vår diakon och diakoniassistent hjälpa till. Se telefonnummer nedan.

VI BER
Gud, bevara oss alla i denna tid och låt oss vara trygga i din omsorg om oss.

TELEFONNUMMER:

Diakon Britt Andersson 0492-697 89

Diakoniassistent Ylva Nilsson 073-027 10 77

Komminister Martin Bergman 070-688 01 06

Komminister Håkan Perniel 073-841 50 78

Kyrkoherde Hélén Elfving 072-232 51 08

Hur vi hanterar covid-19 i Vimmerby Pastorat

Vimmerby Pastorat följer Folkmyndighetens riktlinjer med en begränsning av antalet människor som samlas på en plats till 8 personer, exklusive personal/medverkande som bör infatta så få personer som möjligt. 

Det innebär att våra gudstjänster och verksamheter begränsas i antal deltagare i enlighet med detta beslut. 

Covid-19 eller Coronaviruset som det också kallas har just nu en stor påverkan på vårt samhälle. Det råder också en stor osäkerhet om vilka förhållningssätt som är det bästa när det gäller sociala kontakter och möten.

Som enskild människa uppmanas man att följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten tar fram där ett av dem är att stanna hemma om man har symtom som kan misstänkas vara Covid-19.

  Kom ihåg:
- Vi undviker att hälsa på varandra genom handtag och omfamningar.

-Undvika trängsel och köbildning främst in och ur från kyrkan

Det gäller både före och efter gudstjänsten.