Foto: Magnus Svensson

Storebro kyrka

Storebro är en välkänd gammal bruksort belägen där Stångån ändrar riktning och flyter mot norr. Den gamla Kungsvägen går genom samhället. Orten hette tidigare Sjundekvill, men fick snart namnet Storbro. År 1726 färdades majoren, överjägmästaren och brukspatronen Wilhelm Mauritz Pauli på landsvägen genom Sjundekvill. Han fann att vattenfallet Sjunde-kvill var värt att bygga ut, och att det fanns både skogar och sjöar lämpliga för järnnäringen. Den 9 december 1728 beviljades privilegier att driva järnhantering, vilken fortfarande är en viktig del i Storebros näringsliv med produkter i tiden. Dagens basverksamheter utförs av mekaniska verkstäder, gjuteri och båtbyggeri. Befolkningen i Storbro är ca 1 100 personer med många in- och utpendlare.

Storebro saknade egen kyrka fram till 1969 då nuvarande kyrka invigdes. Tanken på en kyrka i Storebro väcktes när dåvarande kyrkoherden i Vimmerby Anders Andrae tillskrev Ivar Gustafsson, Storebros starke man, vilket resulterade i att Ivar Gustafsson ställde mark till förfogande för eventuell kyrkobyggnad. En småkyrkosyförening bildades

Under åren anordnades en mängd aktiviteter med s.k. småkyrkodagar som genererade pengar till projektet. T.ex. ordnades lotteri på en av Bruket skänkt storebrobåt. En småkyrkokommitté tillsattes 1961 och sedermera en byggnadskommitté bestående av Nils Bergström, ordförande, Ivar Gustafsson, Arne Forssander, Bengt Kennemo, Ebba Sevegran samt kyrkvärdarna Gunnar Persson och Kurt Svensson.

Kyrkan, som ritades av arkitekterna Hansson & Persson i Göteborg och är av s.k. vandringskyrkotyp, levererades av Oresjö Sektionshus, Smålands Anneberg, helt färdigställd och målad både in- och utvändigt. Den restes på platsen på en enda dag den 24 mars 1969. En vecka senare tillkom församlingshemmet på samma sätt.
Detta ombyggdes och utvidgades 1976. KLOCKSTAPELN med två klockor från Bergholtz Klockgjuteri, Sigtuna levererades från Fribärande Träkonstruktioner i Töreboda. Kyrkan, som kom att ligga vid den omskrivna Kungsvägen, invigdes av biskop Ragnar Askmark den 3 maj 1969.

Foto: Magnus Svensson

Inredning och inventarier är till stora delar skänkta ting, Altarkrucifixet, dopfunten, dopljusstaken, processionskorset samt de åtta takkronorna har tillverkats och skänkts av storebrokonstnären och rektorn Axel Nilsson. Allt tillverkat i ädelträ, som skänkts av Storebro Bruks båtbyggeri. Den snidade gruppen på väggen framme i kyrkan är
också utförd av Axel Nilsson, men nyligen färdigställd och skänkt av sonen Lars i Falkenberg.

De kyrkliga textilierna i de liturgiska färgerna är till största delen skänkta av Storebro kyrkliga syförening.Nattvardssilvret är tillverkat av guldsmeden Sven Albrechtsson i Lund.Brudkronan i förgyllt silver är designad efter kyrkans klockstapel av K.E. Palmberg, Falköping. Givare Ulla Qvarnström. Orgeln med fem stämmor i manualen och en i pedalen är tillverkad av Magnussons Orgelbyggeri i Göteborg.

År 1990 gjordes en invändig renovering av kyrkan. Heltäckningsmattan togs bort och ersattes av ett golv i eklamell skänkt av Storebro bruk. Det fasta altaret togs bort och ersattes av ett fristående altare i ek designat av Sten Öberg. Materialet är skänkt av Storebro Bruks AB. Under altaret placerades en kormatta som tillverkats av exiltibetaner i Individuell Människohjälps/IM mattverkstad i SHANTI NIWAS i Indien.År 1991 gjordes en yttre renovering av kyrka, församlingshem och klockstapel. Den ursprungliga mörkgröna färgen byttes ut mot röd färg.