Foto: MBE

Frödinge

Kyrkan genomgick år 1950 en restaurering varvid den träpanel, bestående av s. k. pärlspåntat virke, som täckt väggarna togs bort. Härvid blottades åtskilliga sedan länge dolda skönhetsvärden i kyrkan. Restaureringen, som beslutades redan 1939, gjordes i enlighet med förslag av arkitekten Johannes Dahl, som också mycket pietetsfullt ledde arbetet. Konservering och framtagning av äldre dekor utfördes av konservator B. Bengtsson och hans medhjälpare konservator R. Flood och konstnär K.E. Karlsson. Arbetets byggmästare var Ivar Andersson, Frödinge. Nytt målningsarbete utfördes av Br. Ekholm, Malmslätt.

Foto: Annica Börjesson Freitag

År 1974 genomfördes en ombyggnad av orgelläktaren. Den ena av de två tidigare trapporna togs bort varvid bättre utrymme skapades för kyrkokören. Dessutom blev plats för ett mindre ekonomiutrymme under läktaren.
Kyrkans fasta bänkinredning rymmer ca 485 personer.

Fragment av gamla kyrkans grund påträffades vid restaureringen 1950, jämte delar av väggtimmer med målad dekoration från 1400- eller 1500-tal. Samtidigt hittades fragment av en dopfunt, 1200-talstyp.


Om kyrkans inventarier kan följande nämnas: Bland textilierna finns en mycket värdefull mässhake förfärdigad år 1683 och skänkt till kyrkan år 1686 av kapten Per Håkansson Gyllencaschett. Den är av röd sammet, broderad med guld- och olikfärgat garn. På ryggsidan finns en stoppad reliefbild av den korsfäste Frälsaren.

 

Församlingshemmet Foto: MBE