Foto: Magnus Svensson

Rumskulla

I Rumskulla socken bor ungefär 500 personer. Det finns skola åk 0-6, fritids- och daghem, servicehus/äldreomsorg,  byggföretag, Idrottsföreningen R-Goif med fotboll och bågskytte. Svenska kyrkan och Taborförsamlingen har ett gott samarbete och har många gudstjänster tillsammans.

Sommartid kommer många turister hit för att besöka t.ex Katthult, Kvilleken m.m.

Om namnet Rumskullas tillkomst berättar en sägen att platsen för kyrkan bestämdes av att det påvliga sändebudet Nikolaus Brakspear, när han på väg från kyrkomötet i Linköping år 1152, tog vägen förbi den plats där kyrkan nu står. Efter denne romfarare fick orten namnet Romfartskulla, som genom nötning blivit Rumskulla.
I den nya kyrkan som invigdes 1835, finns ett mycket vackert altarskåp samt en dopfunt, som 12 sockenmän skänkte år 1683. Församlingshemmet som ligger bredvid kyrkan har ett nyrenoverat fräscht kök. Lokalerna används både som gudstjänstlokal, möteslokal, barnverksamheten, musik och sång med mera.

Foto: Magnus Svensson

Korsen vid Norrhult

Ett minne från kristendomens första tid i Småland är de fyra korsen. Rumskulla hembygdsförening har bevarat detta minne genom att där ånyo resa fyra kors. Om dessa omtalas i P.D.Videgrens beskrivning över Östergötland. I Axel Karlssons bok ”En Torparpojkes minnen” finns mer att läsa.