Foto: Magnus Aronsson/IKON

Efterlevandegrupp

"Ibland liksom tiden hejdar sig ett slag och något oväntat sker, världen förändras varje dag, men ibland blir den liksom aldrig densamma mer”

Tills vidare är efterlevandegruppen vilande pga Covid-19

Orden ovan är Alf Henrikssons och man kan känna igen sig när någon som stått dig nära försvinner.
Vi träffas vi för att prata om gemensamma erfarenheter i samband med nära anhörigs bortgång. Det kan vara skönt att prata med dem som har liknande erfarenheter.