Vigsel

Att viga sig är ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Att vigas eller ingå i äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. Den kyrkliga vigseln präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Att ingå äktenskap med varandra är en symbolhandling där man lovar varandra ömsesidig kärlek och trohet. Vi ber att kärleken alltid ska finnas mellan oss. Gud är kärleken och all kärlek har ytterst sitt ursprung i Gud. 
 
Stor fest eller enkel högtid
Ofta planeras bröllopet långt i förväg. Men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är gratis för Svenska kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. Förutom brudparet behövs egentligen bara vigselförrättaren och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.
 
Vigsel i kyrkan
En kyrklig vigsel sker oftast i kyrkan. Själva kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med musiker och präst kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av akten. Boka tid för vigseln i god tid, särskilt om ni vill ha den i en populär kyrka. För bokning av vigsel kontakta pastorsexpeditionen i Vimmerby pastorat, tfn. 0492-697 70.

Hindersprövning
Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

Klicka här om du vill läsa mer om hindersprövning