Vimmerby pastorats Församlingsinstruktion

Gud sänder sin kärlek till världen för att skänka hopp och visa på ljusets väg. Vårt svar som individer tar sig olika uttryck i församlingarna. Mångfalden bidrar till att alla kan få känna sig välkomna och inneslutna i våra olika verksamheter. Vi behöver skapa olika mötesplatser som ökar tryggheten, stärker till medvetenhet och tar oss ifrån missmod till hopp och från verksamhetsproducent till gemenskap i liv.

Församlingsinstruktionen

Ovan finns inledningen i Vimmerby pastorats Församlingsinstruktion. Vill du läsa mer om pastoratets Församlingsinstruktion klicka på länken nedanför.

Vimmerby pastorats Församlingsinstruktion

Foto: Linnéa Källström