Kontakt

Pastorsexpedition

Pastorsexpeditionen är öppen för besök och telefonsamtal
måndag-torsdag kl. 10-12, 13-15, fredag kl. 10-12.

På pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och begravning.

Du kan också boka lokaler för t ex dopkaffe. 

Adress
Vimmerby församlingshem
Kungsgatan 2,
598 35 Vimmerby
0492-697 70

e-post

Kyrkogårdsexpedition

Kyrkogårdsexpeditionen svarar på frågor som rör gravar och gravskötsel.

P.g.a. den ökade smittspridningen håller vi för närvarande inte expeditionen öppen för fysiska besök utan hänvisar till vår telefon och mail.

Öppet måndag - torsdag kl. 10-12, 13-15. 
Postadress: Kungsgatan 2
Besöksadress: Kyrkogårdsbacken
598 35 Vimmerby
0492-313 74

E-post

Övriga kontakter

Begravningsombud 
Klas Wigren, tfn 070-212 99 89

Dataskyddsombud
Erika Malmberg, tfn 072-540 64 34
Mail: dataskyddsombud@intechrity.se

Kyrkorådets ordförande
Magnus Carlsson, tfn. 070-791 34 80, 0492-102 21

Faktureringsadress 

Vimmerby pastorat 

Fack 77802510

Box 15018

75015 Uppsala

Alla fakturor till pastoratet skall innehålla referensperson