Foto: Maria Obed /Ikon

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I Svenska kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er. Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit på begravningen samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal, detta kallas för en minnesstund. Det ger tillfälle att  prata och dela med sig av minnen från den avlidne. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

 Gravsättning på olika sätt
Enligt lag måste den avlidne jordbegravas eller kremeras inom en månad efter dödsfallet. Om kroppen ska kremeras har man ett år på sig att gravsätta askan och ha begravningsgudstjänsten om den ska vara med urna istället för kista.

Jordbegravning: Kistan med den avlidne sänks ner i jorden och täcks över med mull. Gravsättningen kan ske i en befintlig eller ny grav som upplåts kostnadsfritt i 25 år. Oftast tar anhöriga själva hand om gravplatsen. Anhöriga kan själva välja om dem vill vara med vid gravsättningen eller inte.

Kremering: Kistan med den avlidne kremeras (bränns) och blir till stoft. Sen finns flera olika sätt hur man väljer att gravsätta askan. 

Urngrav: Urnan med askan får en egen gravplats, på samma vis som på jordbegravning. Här har man också gravrätt i 25 år. Anhöriga tar oftast hand om gravplatsen. Anhöriga kan själva välja om dem vill vara med vid gravsättningen eller inte.

Minneslund: Ett anonymt begravningssätt. Askan grävs ner inom ett område och enbart vaktmästaren vet exakt vart askan är. Därför får inte anhöriga vara med när askan grävs ner.  

Askgravplats: Askan grävs ner på en speciell plats och askans placering markeras ut med en namnskylt, anhöriga får delta vid gravsättningen. Anhöriga får en personlig gravplats att besöka men inget eget ansvar för gravplatsens skötsel. 

Askgravslund: Ett alternativ till anhöriga som vill ha ett mindre anonymt begravningsätt än i minneslund. Det finns namn på alla avlidna som är begravda. Anhöriga får delta vid gravsättningen. 

Vid gravsättningen av kistan eller urnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. 

Om begravning

Klicka här om du vill veta mer om hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. 

About funerals

Tietoa Hautaustoiminnasta

About funerals Arabic

 

Mina önskemål

Det kan kännas konstigt att tänka på sin egna begravning men det kan en dag vara till stor hjälp för dina närmaste. Om du söker på ”Om begravning mina önskemål” Kan du hitta ett dokument du kan skriva ut och skriva upp hur du skulle vilja ha din egna begravning

Kontaktinformation

Administrationen av begravningsbokningar flyttar fr.o.m. idag 1:a mars från Pastorsexpeditionen till Kyrkogårdsexpeditionen.

Kyrkogårdsförvaltningen i Vimmerby kyrkliga samfällighet
Postadress: Kungsgatan 2
Besöksadress: Kyrkogårdsbacken
598 35 Vimmerby

vimmerby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Telefontid: Måndag - torsdagar kl. 10.00-15.00 (Lunchstängt 12.00-13.00)
Telefon: 0492-313 74

Begravningsombud: 

Alf Karlsson

alf.karlsson@hkedu.se

076-040 03 37