Foto: Linnéa Källström

Medlem

Svenska kyrkan finns över hela Sverige men också i utlandet (SKUT). Genom mötesplatser, samtal, sociala arbeten, bön, musik och gudstjänster möts människor i hela världen i både glädje och sorg, tillsammans med varandra och Gud.

Medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Svergies största medlemsorganisation med nästan 6 miljoner medlemar och medlemsavgiften bär kyrkan. Medlemsavgiften går bland annat till barn- och ungdomsverksamheten, diakonal omsorg, själavård, kör och musikverksamhet, kyrkobyggnader, vigsel- och begravningsgudstjänster för att nämna några områden. 

Vill du veta fler anledningar att vara medlem, klicka på länken nedan.

Anledningar att vara medlem

Är du inte medlem, men vill bli? 

Du är alltid välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Klicka på länken nedanför för att inträdesblankett.  

Bli medlem