Du bestämmer riktningen!

Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation som styrs av människor som är valda av medlemmarna i kyrkoval för en period av fyra år.