Du bestämmer riktningen!

Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation som styrs av människor som är valda av medlemmarna i kyrkoval för en period av fyra år.

Kyrkoval

Vart fjärde år genomförs ett val till Svenska kyrkans olika organ. 2021 är det dags för att återigen välja dem som ska styra under den kommande mandatperioden. Valet genomförs i pastorat och församlingar och ansvariga för att det blir rätt gjort är de lokala valnämnderna.

Svenska kyrkans organisation

Svenska kyrkan har idag ca 5,5 miljoner medlemmar. De är alla tillhöriga i en församling.