Foto: MBE

Tuna

Tuna församling har idag ca 800 invånare. Såsom egen församling omnämns Tuna redan i mitten av 1300-talet. Tidigare var Tuna annex till Kristdala. På 1800-talet låg folkmängden konstant över 3000 personer, men minskade successivt under de kommande årtiondena, bl.a. på grund av emigration och utflyttning av ungdomar som saknade arbete. År 1970 fanns ca 1380 personer boende i församlingen. År 1973 överfördes Tuna södra till Kristdala, och 1975 var församlingen på 976 personer.

På grund av att det år 1879 fanns 3174 boende bestämdes det att kyrkan var för liten och skulle byggas om. Den 30 april 1893 hölls den sista gudstjänsten före ombyggnaden. Redan dagen efter revs 1600-tals kyrkans väggar och nybyggnationen påbörjades. På julaftonen, 1893, alltså 7 månader senare hölls julmässa. Men mycket arbete återstod och invigningen skedde den 17 juli 1894. Det var en stor högtidsdag. Soldater paraderade, biskop Charleville "bultade på kyrkporten", och kyrkoherde Fritiof Johansson predikade. Organist och körledare var civilingenjör Henning Hammarskjöld. År 1993 firade kyrkan således 100-års jubileum. Vid jubileumsgudstjänsten var kyrkan fullsatt. Prosten Erik Nilsson predikade och barnkören sjöng. Kontraktets alla präster var närvarande. Festligheterna avslutades i bygdegården. Befolkningen har i alla tider brukat jorden. De stora gårdarna har varit många. Mejeriet och Hällerums sågverk har varit industrierna.

Foto: Annica Börjesson Freitag

2020-2021 renoverades Tuna kyrka invändigt, här finns en skrift om det.