Foto: Magnus Svensson

Pelarne

Den gamla träkyrkan i Pelarne tillhör den grupp på 7-8 stycken som finns kvar i landet från medeltiden, och den enda som finns kvar i Kalmar län. Den äldsta delen, kordelen, anses vara från tidigt 1200-tal. I koret, under den nuvarande altartavlan, finns ett unikt korfönster med tre små fönsternischer och en målning av offerlammet. Detta fönster spikades igen när nuvarande altaruppsatsen sattes upp i mitten av 1700-talet. Vid en restaurering av kyrkan 1989 upptäcktes det här unika och välbevarade korfönstret och gjordes då tillgängligt för visning genom att gångjärn monterades på den nuvarande altartavlan som då kan fällas ut. Enligt riksantikvarieämbetet finns inget mer sådant korfönster bevarat i någon träkyrka i Sverige och det är således en stor sevärdhet och beundras av många. Av kyrkans skulpturer är triumfkrucifixet från 1250-1300 utan tvekan kyrkans märkligaste konstverk. Nämnas bör också medeltidsskulpturen ”Jungfru Marie kröning” från 1400-talet.

 

Pelarne vägkyrka 


På somrarna brukar Pelarne vara en välbesökt vägkyrka, med andakter, fika och försäljning. Daglig visning av kyrkan.

 

Foto: Magnus Svensson