Foto: Linda Mickelsson/Ikon

GDPR

Information om personuppgifter

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:
* begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
* begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
* begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
* begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
* inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

 Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

 Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

 Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till: Linus Leijon, 0492-697 78
e-post:  linus.leijon@svenskakyrkan.se

 Du kan också höra av dig till Vimmerby pastorats dataskyddsombud.
Vimmerby pastorats dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

GDPR - om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan

GDPR - om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst i Vimmerby pastorat

GDPR - om ni ska vigas hos oss

Information om hur Vimmerby pastorat behandlar era personuppgifter om ni ska vigas hos oss.

GDPR - om ditt barn ska döpas hos oss

Information om hur vi behandlar personuppgifter om ditt barn ska döpas hos oss

GDPR - om du ska döpas hos oss

Information om hur Vimmerby pastorat behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna döpas hos oss

GDPR - om du ska konfirmeras hos oss

Information om hur Vimmerby pastorat hanterar ditt/dina barns personuppgifter inför, under och efter konfirmation

GDPR - om ditt barn deltar i en barngrupp hos oss

Information om behandling av dina och ditt personuppgifter för att ditt barn ska kunna gå i en barngrupp i Vimmerby pastorat

GDPR - om du är med i en av våra grupper för vuxna

Information om hur Vimmerby pastorat hanterar dina personuppgifter om du är med i en av våra grupper för vuxna

GDPR - om du anmäler dig till en kurs eller en församlingsresa hos oss

Information om hur Vimmerby pastorat hanterar dina personuppgifter om du anmäler dig till en kurs eller en församlingsresa hos oss.

GDPR - om ditt/dina barn är inskriven på vår förskola och/eller fritidshem

Information om hur Vimmerby pastorat hanterar dina och ditt/dina barns personuppgifter om det/de är inskrivna i vår förskola/fritidshem.

GDPR - om du bokar en lokal hos oss

Information om hur Vimmerby pastorat hanterar dina personuppgifter vid bokning av våra lokaler

GDPR - om du använder Swish för betalning hos oss

Information om behandling av personuppgifter om du använder för betalning hos Vimmerby pastorat

GDPR - om du skickar E-post till oss

Information om hur Vimmerby pastorat hanterar dina personuppgifter om du skickar e-post till oss

GDPR - om du interagerar med oss på sociala medier

Information om hur Vimmerby pastorat hanterar dina personuppgifter om du interagerar med oss på sociala medier

GDPR - om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur Vimmerby pastorat behandlar personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial hos oss.

GDPR - om du söker jobb hos oss

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du söker jobb hos Vimmerby pastorat

GDPR - om hur vi hanterar handlingar

Information om hur Vimmerby pastorat hanterar handlingar

GDPR - vanliga frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som rör GDPR