Foto: Alex & Martin, IKON

Kvinnor träffas

Kvinnor träffas är mötesplatsen för kvinnor i alla åldrar och från alla nationaliteter, kort sagt alla som har ett par timmar till förfogande.

Vi träffas för att prata om aktuella frågor i vår omgivning, både i samhället i stort och i vår egen närmiljö. Viktigt för oss är integration, naturligtvis för våra besökare från andra länder, men även kvinnor som är långtidssjukskrivna eller arbetslösa.

Ibland har vi besök av någon föreläsare eller gör ett studiebesök, och då och då "pysslar" vi och provar våra konstnärliga talanger. Såklart blir det alltid en fikastund där gemenskapen runt kaffebordet inbjuder till många intressanta och roliga samtal. Men viktigast av allt; hit är alla välkomna - förutsatt att du är Kvinna!

På grund av Covid 19 så var denna grupp nerlagd under våren 2020 men vi ska försöka starta upp i liten skala nu under hösten. För att kunna träffas så säkert som möjligt måste vi träffas i Stora salen i församlingshemmet där vi försöker sitta med så säkert avstånd som möjligt.

Kom och bli en del av vårt härliga gäng, vi träffas följande tisdagar kl.13.30-15.00 i Stora salen i församlingshemmet i Vimmerby:

15 sep, 29 sep, 13 okt, 27 okt, 10 nov och 24 novHar du funderingar, ring gärna Ylva på tel. 073 027 10 77