Förskolan Ugglan och Källbackens fritidshem

Ugglans Värdeord Trygghet, Gemenskap och i Gläjde är grunden i vårt arbete och genomsyrar vår verksamhet. Barn, föräldrar och pedagoger ska känna att vi utgår från dessa tankar i det vi gör och tänker på förskolan. Vi arbetar aktivt med värdegrunden och låter det synas även i vårt sätt att ta hand om varandra och vår miljö.

Förskolan Ugglans utemiljö:

Vår gård är varierad för olika pedagogiska lärmiljöer. Det finns sandlådor att mötas i för samspel och utvecklande lekar för barn i alla åldrar. Klätterställning med rutschkana och en motorikbana. Det finns trähästar och olika platser med och utan tak för lärande lek. Förskolan har nyligen anlagt odlingslådor och planterat fruktträd. Tanken är att barnen ska få möjlighet att följa dess olika faser och utveckling under årets olika årstider och se hur naturen förändras och vad vi kan ta del av under detta. Vi har en asfalterad bana som slingrar sig runt gården och dess olika miljöer. En kulle finns på gården att använda året om. Vi har cyklar och en stuga för lek och förvaring av uteleksaker.

Innemiljö:

Förskolan är en enskild fastighet belägen intill Vimmerby församlingshem. Vi är en avdelning med blandad åldersindelning på Ugglan och anpassar innemiljön efter barngruppens behov och utveckling. Förskolan är i nuläget i uppstarten av att fördjupa sig i och arbeta efter Reggio Emiliapedagogiken som kommer vägleda oss i vårt miljö- och pedagogiska tänk, samt vårt dokumentationsarbete.

Organisation:

Barnens tankar och utveckling ligger till grund för vårt arbete framåt. Förskolans förskollärare har planerad reflektionstid vilket är en förutsättning för att ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna fungera i verksamheten. Förskolan har ett nära samarbete med församlingens Fritidshem Källbacken och hjälps åt med öppningar och stängningar morgon och kväll.

Förskolan är en enskild verksamhet med svenska kyrkan som huvudman. Verksamheten bygger på svenska kyrkans dopsyn, statliga riktlinjer Lpfö-18 samt kommunala mål och riktlinjer. Rektor för förskolan har regelbunden kontakt med kommunen ang. barnkö, utbildningar och nya riktlinjer. Verksamheten bedrivs av kommunala bidrag. Taxan är densamma som för kommunala förskolor. Vi har tillgång till kommunens specialpedagog och talpedagog och Linköpingsstift finns till hands för handledning till rektor. Förskolan har egen kokerska/husmor som tillagar frukost och lunch. Städningen av lokalerna ansvarar husmor för.

Öppettider är 6.30–17.00
Sluttid efter 17.00 sker på fritids

Personal:

Förskollärare 200 %

Barnskötare 75 %

Rektor 25 %

Källbackens fritidshem

Områdesbeskrivning

Fritidshemmet är beläget centralt i Vimmerby stadskärna. Vi har närhet till flera parker så som Källängsparken, Kungsparken samt Gästgivarhagen. Vi har gångavstånd till skogen.

 

Utemiljö

Fritids uteförråd ligger i källaren i en flygel byggnad. Här finns pulkor och tefat för vinterlek.

Fritidshemmet har ingen egen gård, men vi har källängsparken precis utanför och även tillgång till förskolan Ugglans gård.

Förskolan har en gård med sandlådor, förråd, träd, och en rutschkana. På gården finns en kulle som används året runt till olika aktiviteter, t.ex pulkaåkning, rullning och bilrace. Det finns en altan där möjlighet till ateljé finns. På gården finns ett stort förråd för cyklar och leksaker samt även ett litet hus där barnen kan snickra. En asfalterad bana slingrar sig runt gården, där barnen kan cykla. Det finns en inte nudda marken bana. Ett stall med trähästar för inspirerande lek finns inne på gården.

 

Innemiljö

Fritidshemmet finns i församlingshemmet i Vimmerbys källare. Lokalerna är Ljusa med stora fönster mot Källängsparken. Ett stort lekrum som används mestadels till bollekar. Mat och pysselrum där man kan välja att sitta ifall man vill ha lite lugn och ro. Lilla salen är ett rum som används mycket till rollekar, teater och dans. Verksamheten har möjlighet att använda sig av lokalerna i församlingshemmet.

 

Organisation

Fritidshemmet är en enskild verksamhet med Svenska kyrkan som huvudman. Verksamheten bygger på Svenska kyrkans dopsyn, statliga riktlinjer som läroplanen Lr11, allmänna råden samt även kommunala mål och riktlinjer. Förskolechefen/rektorn deltar regelbundet på träffar inom kommunen som rör barnkör, utbildningar och nya riktlinjer samt i en styrgrupp för fritidshemmen i kommunen.

 

Verksamheten bedrivs av kommunala bidrag. Taxan är densamma som för kommunala fritids.

 

Fritids har en rektor som har påbörjat sin rektorsutbildning Vt. 2018
Fritids öppettider är 06.30-8.15, 12.30 -17.30

 

Fritids har en kökspersonal måndag-torsdag som hämtar de sena barnen på Vimarskolan, plockar bort mellanmålet och tar disken. Under lov och studiedagar så lagas maten av kökspersonal uppe på förskolan.
Städningen av lokalerna ansvarar husmödrarna för.

Linköpings stift finns till hands för handledning av rektor.

 

Personal

Fritids personalstyrka består av:

Grundskolelärare med inriktning fritidshem 75 %

Pedagog 75%

 

Kontaktuppgifter
Källbackens fritidshem 070 6100186 , fritidskallbacken@live.se

Rektor
Mathias Westerling 0725 198833, mathias.westerling@svenskakyrkan.se