Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förskolan Ugglan Källbackens fritidshem

Förskolan Ugglan

 

Historik

Förskolan Ugglan har varit i drift sedan augusti 2004.

 

Områdesbeskrivning

Förskolan är belägen centralt i Vimmerby stadskärna. Vi har närhet till flera parker så som Källängsparken, Kungsparken samt Gästgivarhagen. Vi har gångavstånd till skogen.

 

Utemiljö

Förskolan har en gård med sandlådor, förråd, träd, och egen jordgubbsplantering. På gården finns en kulle som är täckt av gräs. Det finns en altan där möjlighet till ateljé finns. På gården finns ett stort förråd för cyklar och leksaker samt även ett litet hus där barnen har lekmaterial för hemvrålek och sandlek. En asfalterad bana slingrar sig runt gården, där barnen kan cykla. Det finns en inte nudda marken bana. Ett stall med trähästar för inspirerande lek finns inne på gården.

 

Innemiljö

Förskolan är en enskild fastighet belägen intill församlingshemmet i Vimmerby. Lokalerna är ljusa och golvet trä färgat. Väggarna är vitmålade för att minska intrycken och att alster och annan dokumentation ska framträda på bästa sätt. Vi har anpassat avdelningarna efter åldrarna och utvecklingsbehov hos barnen.

 

Organisation

Förskolan Ugglan är en enskild verksamhet med Svenska kyrkan som huvudman. Verksamheten bygger på Svenska kyrkans dopsyn, statliga riktlinjer som läroplanen för förskolan 98 reviderad 2016 samt även kommunala mål och riktlinjer. Förskolechefen deltar regelbundet på träffar inom kommunen som rör barnkö, utbildningar och nya riktlinjer.

 

Verksamheten bedrivs av kommunala bidrag. Taxan är densamma som för kommunala förskolor.

Förskolans öppettider är 06.30-17.30

Förskolan har en kokerska som tillagar frukost och mellanmål. Städningen av lokalerna ansvarar husmor för. Vi har tillgång till kommunens specialpedagog och talpedagog. Linköpings stift finns till hands för handledning av förskolechefen/rektor.

 

Personal

Förskollärare 100 %

Fritidsledare 100 %

Barnskötare 100%

 

Förskolan har en förskolechef som började sin anställning mars 2017

Kontaktuppgifter

Förskolan Ugglan: 0492-69787, hej@fskugglan.se

Förskolechef
Mathias Westerling: 0725198833, mathias.westerling@svenskakyrkan.se

 

 

Källbackens fritidshem

Områdesbeskrivning

Fritidshemmet är beläget centralt i Vimmerby stadskärna. Vi har närhet till flera parker så som Källängsparken, Kungsparken samt Gästgivarhagen. Vi har gångavstånd till skogen.

 

Utemiljö

Fritids uteförråd ligger i källaren i en flygel byggnad. Här finns pulkor och tefat för vinterlek.

Fritidshemmet har ingen egen gård, men vi har källängsparken precis utanför och även tillgång till förskolan Ugglans gård.

Förskolan har en gård med sandlådor, förråd, träd, och en rutschkana. På gården finns en kulle som används året runt till olika aktiviteter, t.ex pulkaåkning, rullning och bilrace. Det finns en altan där möjlighet till ateljé finns. På gården finns ett stort förråd för cyklar och leksaker samt även ett litet hus där barnen kan snickra. En asfalterad bana slingrar sig runt gården, där barnen kan cykla. Det finns en inte nudda marken bana. Ett stall med trähästar för inspirerande lek finns inne på gården.

 

Innemiljö

Fritidshemmet finns i församlingshemmet i Vimmerbys källare. Lokalerna är Ljusa med stora fönster mot Källängsparken. Ett stort lekrum som används mestadels till bollekar. Mat och pysselrum där man kan välja att sitta ifall man vill ha lite lugn och ro. Lilla salen är ett rum som används mycket till rollekar, teater och dans. Verksamheten har möjlighet att använda sig av lokalerna i församlingshemmet.

 

Organisation

Fritidshemmet är en enskild verksamhet med Svenska kyrkan som huvudman. Verksamheten bygger på Svenska kyrkans dopsyn, statliga riktlinjer som läroplanen Lr11, allmänna råden samt även kommunala mål och riktlinjer. Förskolechefen/rektorn deltar regelbundet på träffar inom kommunen som rör barnkör, utbildningar och nya riktlinjer samt i en styrgrupp för fritidshemmen i kommunen.

 

Verksamheten bedrivs av kommunala bidrag. Taxan är densamma som för kommunala fritids.

 

Fritids har en rektor som har påbörjat sin rektorsutbildning Vt. 2018
Fritids öppettider är 06.30-8.15, 12.30 -17.30

 

Fritids har en kökspersonal måndag-torsdag som hämtar de sena barnen på Vimarskolan, plockar bort mellanmålet och tar disken. Under lov och studiedagar så lagas maten av kökspersonal uppe på förskolan.
Städningen av lokalerna ansvarar husmödrarna för.

Linköpings stift finns till hands för handledning av rektor.

 

Personal

Fritids personalstyrka består av:

Grundskolelärare med inriktning fritidshem 75 %

Pedagog 75%

 

Kontaktuppgifter
Källbackens fritidshem 070 6100186 , fritidskallbacken@live.se

Rektor
Mathias Westerling 0725 198833, mathias.westerling@svenskakyrkan.se