Foto: Kristin Lidell/IKON

Dopet

Genom dopet välkomnas man i Kristi kyrka. Den som döps blir medlem i Svenska Kyrkan och i Guds familj. I Vimmerby pastorat och hela Svenska kyrkan är det vanligast att den som döps är spädbarn, men det hindrar förstås inte att både ungdomar och vuxna döps.

Dopet sker bara en gång, och den som en gång döpts i en annan kyrka behöver aldrig döpas igen i den Svenska Kyrkan. Däremot brukar det i påsknattens mässa finnas möjlighet att bekräfta sitt dop för den som vill.
Dopet är också vägen in i den kristna gemenskapen. Alla är förstås välkomna till våra gudstjänster och annat som händer i församlingarna. Kyrkan vänder sig både till den som söker Gud och vill veta mer om tron, och till den som vill fördjupa och fortsätta sin trosvandring genom livet.
För dig som inte är döpt men vill veta mer om kristet liv finns samtalsgrupper och katekumenat. Ett annat bra sätt att lära känna den kristna tron är också att fira gudstjänst tillsammans med andra. 

Hur går dopet till?
Ett barndop kan vara mycket enkelt eller en stor familje- och släktfest. Det firas dop i alla våra kyrkor i Vimmerby pastorat. Dopet kan antingen ske i söndagens mässa eller församling där församlingen kan närvara. Ett annat alternativ är en egen gudstjänst av dopet, oftast då på en lördag. För ungdomar och vuxna går själva dopet till på ungefär samma sätt som ett barndop. Efter dopet erbjuds dopuppföljning i församlingarnas olika verksamheter. När ungdomar och vuxna döps kommer dopundervisningen före dopet. Det kan vara under konfirmationstiden eller efter några samtal med präst eller församlingspedagog.

Vill du döpas eller låta döpa ditt barn?
Så roligt! Välkommen in i gemenskapen!

Rent praktiskt är det bra att så snart som möjligt ta kontakt med pastorsexpeditionen för att boka in en bra dag för dopet. Vill du ha dopet i söndagens gudstjänst är det sällan något problem. Ring pastorsexpeditionen på tfn. 0492-697 70 så får du hjälp att boka tid.