Meny

Dopet

Dopet är porten in i Kyrkan. Den som döps blir medlem i kyrkan och i Guds familj. I Vimmerby pastorat och hela Svenska kyrkan är det vanligast att den som döps är spädbarn, men det hindrar förstås inte att både ungdomar och vuxna döps.

Dopet sker bara en gång, och den som en gång döpts i en annan kyrka behöver aldrig döpas igen i Svenska kyrkan. Däremot brukar det i påsknattens mässa finnas möjlighet att bekräfta sitt dop för den som vill.
Dopet är också vägen in i den kristna gemenskapen. Alla är förstås välkomna till våra gudstjänster och annat som händer i församlingarna. Kyrkan vänder sig både till den som söker Gud och vill veta mer om tron, och till den som vill fördjupa och fortsätta sin tros vandring genom livet.
För dig som inte är döpt men vill veta mer om kristet liv finns samtalsgrupper och katekumenat. Det bästa sättet att lära känna kristen tro är kanske ändå att vara med på våra gudstjänster.
Du som redan är döpt vet nog redan att det är i gudstjänsten som församlingen blir synlig - det är vi döpta som tillsammans firar gudstjänst mer eller mindre regelbundet som är församlingen och som församlingens övriga verksamhet är mest inriktad mot.

Hur går det till?
Ett barndop kan vara mycket enkelt eller en stor familje- och släktfest. Det firas dop i alla våra kyrkor i Vimmerby pastorat. Dopet kan antingen ske i söndagens mässa, mitt i församlingen som den döpte blir medlem av eller, som de flesta väljer, kan man göra en egen gudstjänst av dopet, oftast då på en lördag.För ungdomar och vuxna går själva dopet till på ungefär samma sätt som ett barndop, men den som ska döpas får förstås själv vara med och utforma gudstjänsten. Den som döps i Svenska kyrkan får dopundervisning. Vid barndop erbjuds den som en uppföljning av dopet - i församlingarnas olika verksamheter. När ungdomar och vuxna döps kommer dopundervisningen före dopet. Det kan vara under konfirmationstiden eller efter några samtal med präst eller församlingspedagog.

Vill du döpas eller låta döpa ditt barn?
Så roligt! Välkommen in i gemenskapen!

Rent praktiskt är det bra att så snart som möjligt ta kontakt med pastorsexpeditionen för att boka in en bra dag för dopet. Vill du ha dopet i söndagens gudstjänst är det sällan något problem, men de flesta väljer att döpa sitt barn på en lördag, då vi har tider vikta för dop och vigslar. Ring pastorsexpeditionen på tfn. 0492-697 70 så får du hjälp att boka tid.