Foto: Lena Mickelsson, IKON

Syföreningar

I pastoratet finns ett flertal syföreningar. För det mesta träffas man i församlingshemmet, men även hemma hos olika medlemmar. Platsen för träffen finns alltid angiven på hemsidan under program och i dagspress.

Med anledning av nya restriktioner är syföreningarna vilande tills vidare

Vimmerby 
Vimmerby kyrkliga syförening träffas kl. 17.00, torsdagar jämna veckor med start den 15 oktober.

Frödinge
Kyrkans prydande träffas tredje torsdagen i månaden kl. 11.00.
För det mesta träffas vi hemma hos varandra, någon gång samlas vi i Församlingshemmet i Frödinge.

Föreningen för Kyrkans Prydande i Frödinge är en kristen syförening som tillhör Svenska kyrkan.
Föreningens ändamål är att genom auktioner och lotterier diraga till att bekosta inköp av inventarier till Frödinge kyrka, församlingshem och kyrkogård, samt att lämna gåvor till välgörenhetsorganisationer, till 90-konton.


Skänk gärna ett bidrag:

Organisationsnummer 83 32 00-6421, Bg nr 5030-2223

Gertrud Gustavsson
kassör/kontaktperson


Tuna 
Tuna kyrkliga syförening träffas andra onsdagen i månaden kl. 13.00

Storebro
Storebro kyrkliga syförening träffas sista torsdagen i månaden kl. 19.00.                    Kontakta Britt för aktuell information tel. 070 260 97 48