Foto: Johan Tell

Finspångs församling

Välkommen till Finspångs församling! En plats för tro, kultur och gemenskap.

Till allmänheten

Finspångs församling avser att öppna sina kyrkor för gudstjänst på Sveriges Nationaldag söndagen den 6 juni och tillsvidare.

Av omsorg om varandra kommer vi att iakttaga de regler som gäller för att minska smittspridningen.
Därför kommer vi att vid gudstjänst i kyrkan:

  • Att räkna antalet deltagare så att det inte överstiger 50 personer. (Slottskapellet i Finspång är tillsvidare stängt). Folkströms kyrka och Rejmyre kyrka kommer att begränsas till 20 personer. Regna kyrka 30 personer.
  • Att anvisa plats till varje deltagare i kyrkorummet så att vi kan hålla fysiskt avstånd till varandra. Detta gäller också vid dop, vigsel och begravning
  • Nattvard kommer vi börja fira från och med första september om det är möjligt..

Friluftsgudstjänster
Vid friluftsgudstjänster får max 100 personer samlas om vi inte anvisar plats – men avstånd måste ändå hållas.

Inga av kyrkans lokaler hyrs ut.

Inspelad andakt.
Inför varje helg kommer en kort andakt att spelas in och läggas ut på Facebook och hemsida. Andakter.

Pär Österlund
Kyrkoherde

 

BEHÖVER DU NÅGON ATT SAMTALA MED?

Jourhavande präst når du alla nätter mellan 17-06. Ring 112 och begär jourhavande präst. Dagtid når du församlingens präster via telefon/sms/mail. Se KONTAKTA OSS.
Under helgen 12-13 juni når du församlingens präst på 070-609 70 11.

Kyrkbuss och kyrktaxi.  när du behöver skjuts till kyrkan.