Foto: Johan Tell

Finspångs församling

Välkommen till Finspångs församling! En plats för tro, kultur och gemenskap.

till allmänheten.

Beslut angående gudstjänster, dop, vigslar, begravningar och annan kyrklig verksamhet samt lokaler i Finspångs församling, utfärdat med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya regler för antalet besökare på offentlig sammankomst, samt av arbetsmiljöskäl.

Jag har beslutat att från och med den 2020-11-24 till och med 2020-12-22, eller fram tills nya regler beslutas av Regeringen och/eller folkhälsomyndigheten gäller följande i Finspångs församling:

  • Inga offentliga gudstjänster, konserter eller motsvarande firas i våra kyrkor.

  • Inga dop eller vigslar kommer att genomföras.

  • Begravningar får genomföras med max tjugo personer i Risinge och Hällestads kyrka i övriga max tio personer, tjänstgörande ej inräknade.

  • Inga av kyrkans lokaler hyrs ut.

  • Inför varje helg kommer en kort digital andakt att spelas in och läggas ut på Facebook och hemsida.

Varje söndag kommer kyrkklockorna att ringa i Risinge kyrka kl. 11.00 och tjänstgörande präst och kyrkvaktmästare håller en kort bön för vårt land, vår bygd och vår värld.

Pär Österlund
Kyrkoherde

BEHÖVER DU NÅGON ATT SAMTALA MED?
Jourhavande präst når du alla nätter mellan 21-06. Ring 112 och begär jourhavande präst. Dagtid når du församlingens präster via telefon/sms/mail. Se KONTAKTA OSS.

HITTA I FÖRSAMLINGEN

Har du svårt att själv ta dig till kyrkan? Se KYRKBUSS OCH KYRKTAXI
när du behöver skjuts till kyrkan.