Foto: Johan Tell

Livets skeden

Dop, konfirmation, vigsel och begravning kallas för kyrkliga handlingar.

Drop-in dop vid Risinge prästgård

Dop

Det är vanligast att man döps som litet barn men även ungdomsdop och dop i vuxen ålder förekommer i kyrkan.

Konfirmation

.Här får du fundera över sådant som är viktigt i livet – kärlek och vänskap, glädje och sorg, liv och död, Gud och Jesus mm.

Vigsel

Vigselakten är en del av bröllopet - en fest för kärleken!

Begravning

Begravning

Begravningsgudstjänsten är den kristna trons sätt att säga farväl till den avlidna och överlämna honom/henne till Gud.