Kyrkofullmäktige

Nedan finner du datum för Kyrkofullmäktiges möten. Kyrkofullmäktigemötena är offentliga och börjar kl. 18.00. Protokoll från genomförda möten hittar du nedan.

Alla offentliga handlingar som hör ihop med protokollen förvaras på församlingsexpeditionen på Mariagården. Vid intresse är du välkommen att läsa dem där.