Kyrkofullmäktige - protokoll

Nedan finner du datum för Kyrkofullmäktiges möten. Kyrkofullmäktigemötena är offentliga och börjar kl. 18.00. Vill du ta del av protokoll så vänligen besök vår församlingsexpedition.

2020-11-03 (FLYTAT FRÅN 27 OKT!)

2020-07-28

2020-03-10 (INSTÄLLT!)

Alla offentliga handlingar som hör ihop med protokollen förvaras på församlingsexpeditionen på Mariagården. Vid intresse är du välkommen att läsa dem där.