Meny

Kyrkofullmäktige - protokoll

Nedan finner du datum för Kyrkofullmäktiges möten. Kyrkofullmäktigemötena är offentliga och börjar kl. 18.00. Klickar du på de blåmarkerade datumen, så öppnas protokollet från mötet i PDF-filer i nytt fönster. Justerade protokoll förvaras på församlingsexpeditionen. Alla publicerade protokoll är justerade på originalet.

Alla offentliga handlingar som hör ihop med protokollen förvaras på församlingsexpeditionen på Mariagården. Vid intresse är du välkommen att läsa dem där.