Risinge kyrkogård
Foto: Johan Tell

Risinge kyrkogård

Församlingens största kyrkogård vid Risinge kyrka strax utanför Finspångs tätort. Här hittar du även vår kyrkogårdsexpedition.

Risinge kyrka i Finspång är vackert belägen vid Hultbosjön strax utanför Finspång.
Kyrkogården har följande gravskick: urn- och kistgravar, askgravplatser och tre minneslundar (Näktergalslunden, Skogsgläntan och Asklunden där aska sprids i naturmark).

Karta över Risinge kyrkogård med kvartersbeteckningar.