Foto: Anna Tranquist

Askgravplats

Urnlinje och urnrundel

Askgravplatser upplåtes med begränsad gravrätt i 25 år. Gravsättning sker i anhörigas närvaro om inte annat önskas. 

Askgravplatser finns på kyrkogårdarna i Hällestad, Regna, Rejmyre nya, Risinge och Skedevi.

Askgravplats med natursten (Hällestad, Regna, Rejmyre nya, Risinge och Skedevi kyrkogårdar)
Kostnad för askgravplats med natursten är 5 000 kronor för skötseln av askgravplatsen i 25 år. Fakturan ska betalas innan gravsättning får ske.

Gravrättsinnehavaren har rätt att skaffa en egen natursten i samma format som de upplåtaren tillhandahåller, max 35x40 cm. Den får ej vara slipad eller på annat sätt bearbetad. Naturstenen skall godkännas av upplåtaren.
Naturstenen är gravrättsinnehavarens egendom och gravrättsinnehavaren ombesörjer inskriptionen.

Askgravplats med stenplatta, träkors, träplatta (Risinge kyrkogård)
Kostnad för dessa askgravplatser är 5 000 kronor för skötseln av askgravplatsen i 25 år, 2390 kr för gravvården samt 1045 kr för namnplattan. Fakturan ska betalas innan gravsättning får ske.

På gravvården monteras 1-2 namnplattor.  Max. 2 namn/skylt. Upplåtaren ombesörjer inskriptionen.
Namnplattan ska innehålla för- och efternamn på den avlidne samt födelse- och dödsdatum, alternativt bara födelse- och dödsår.

Askgravplats - Ekplankan (Risinge kyrkogård)
Kostnad för dessa askgravplatser är 5 000 kronor. Fakturan ska betalas innan gravsättning får ske.

På gravvården som består av en ekplanka monteras 1-2 namnplattor.  Max. 2 namn/skylt. Begravningsbyrån ombesörjer inskriptionen och fakturerar dödsboet.
Namnplattan ska innehålla för- och efternamn på den avlidne, födelse- och dödsdatum, alternativt bara födelse- och dödsår samt, om så önskas, symbol enligt förutbestämd lista.

Regler för askgravplatser:

  • En gravplats med upplåtelse av begränsad gravrätt i 25 år.
  • Gravvårdens utseende bestäms av upplåtaren.
  • Endast lykta (under perioden 1/10-30/4), gravljus och lösa snittblommor i gravvas får placeras på askgravplatsen. Konstgjorda blommor får ej förekomma.
  • Det är inte tillåtet att plantera växter. Upplåtaren svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen.
  • Upplåtaren förbehåller sig rätten att ta bort ej tillåtna föremål från askgravplatsen.
  • Vid ytterligare gravsättning på askgravplatsen tas en ny avgift ut för förlängning av skötseln av askgravplatsen (samt eventuellt namnskylt).
  • Gravrätten får förnyas på de villkor som upplåtaren beslutat.
Askgravplats med träkors/träplatta, Risinge kyrkogård. Foto: Anna Tranquist
Askgravplats med stenplatta, Risinge kyrkogård. Foto: Anna Tranquist
Askgravplatser med natursten, Rejmyre nya kyrkogård.