Foto: Anna Tranquist

Askgravplats

Askgravplatser upplåtes med begränsad gravrätt i 25 år. Gravsättning sker i anhörigas närvaro om inte annat önskas.

Regler för askgravplats:

 • En gravplats med upplåtelse av begränsad gravrätt i 25 år.
 • Gravvårdens utseende beslutas av upplåtaren.
 • Det är tillåtet med en (1) gravvård per gravplats.
 • Gravljus och lösa snittblommor i gravvas får placeras på askgravplatsen. Konstgjorda blommor får ej förekomma. På Korskullen får gravljus och snittblommor placeras på anvisad plats.
 • Gravlykta får placeras på askgravplatsen under perioden 1/10-30/4.
  På Korskullen får gravlyktor placeras på anvisad plats.
 • En (1) gravsmyckning (krans/liggare) får placeras på askgravplatsen fr.o.m. 1/10. Gravsmyckningen tas bort av upplåtaren under våren.
  På Korskullen får gravsmyckning placeras på anvisad plats. 
 • Det är inte tillåtet att plantera växter. Upplåtaren svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen.
 • Upplåtaren förbehåller sig rätten att ta bort ej tillåtna föremål från askgravplatsen.
 • Gravrättsinnehavaren betalar enligt gällande prislista för skötseln av askgravplatsen samt eventuellt gravvård/namnplatta mot faktura, som ska vara betald före gravsättningen.
 • Vid ytterligare gravsättning på askgravplatsen tas en ny avgift ut för förlängning av skötseln av samt eventuellt namnplatta, som ska vara betald före gravsättningen.
 • Gravrätten får förnyas på de villkor som upplåtaren beslutat.

Askgravplats med natursten

Risinge kyrkogård
Foto: Johan Tell

Finns på: Hällestad, Regna, Rejmyre nya, Risinge och Skedevi kyrkogårdar

Kostnad:
6 500 kr
för skötseln av askgravplatsen i 25 år.
1 000 kr för natursten som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ombesörjer inskription.
Fakturan ska betalas innan gravsättning får ske.

Gravrättsinnehavaren har rätt att skaffa en egen natursten i samma format som de upplåtaren tillhandahåller, max 35x40 cm.
Den får ej vara slipad eller på annat sätt bearbetad.
Naturstenen skall godkännas av upplåtaren. 

Askgravplats med stenplatta, träkors eller träplatta

Finns på: Risinge kyrkogård

Kostnad:
6 500 kr för skötseln av askgravplatsen i 25 år.
3 700 kr för gravvården.
1045 kr för namnplattan.
Fakturan ska betalas innan gravsättning får ske.

På gravvården monteras 1-2 namnplattor.  Max. 2 namn/skylt. Upplåtaren ombesörjer inskriptionen.

Namnplattan ska innehålla för- och efternamn på den avlidne samt födelse- och dödsdatum, alternativt bara födelse- och dödsår.

Askgravplats - Ekplankan

Finns på: Risinge kyrkogård

Kostnad:
6 500 kr för skötseln av askgravplatsen i 25 år.
800 kr för namnplattan.
Fakturan ska betalas innan gravsättning får ske.

På gravvården, som består av en ekplanka, monteras 1-2 namnplattor.  Max. 2 namn/skylt. Upplåtaren ombesörjer inskriptionen.

Namnplattan ska innehålla för- och efternamn på den avlidne, födelse- och dödsdatum, alternativt bara födelse- och dödsår. På namnplattan får det även finnas en symbol
enligt förutbestämd lista.

Askgravplats med natursten - Korskullen

Finns på: Rejmyre nya kyrkogård

Rejmyre nya kyrkogård med korskullen i bakgrunden.

Kostnad:
4 500 kr för skötseln av askgravplatsen i 25 år.
1 000 kr för natursten som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ombesörjer inskription.
Fakturan ska betalas innan gravsättning får ske.

Gravrättsinnehavaren har rätt att skaffa en egen natursten i samma format som de upplåtaren tillhandahåller, max 35x40 cm med platt ovansida. 
Den får ej vara slipad eller på annat sätt bearbetad. 
Naturstenen skall godkännas av upplåtaren.