Askgravplats

Urnlinje och urnrundel

Urnlinjer och urnrundlar är gravplatser som upplåts med begränsad gravrätt i 25 år. Gravsättning av urna sker i anhörigas närvaro. Gravplatsen pryds med en graverad liggande natursten eller namnskylt på ekplanka (finns på Risinge kyrkogård).

Urnlinjer och urnrundlar finns på kyrkogårdarna i Hällestad, Regna, Rejmyre nya, Risinge och Skedevi.

Kostnad för urnlinje/urnrundel är 5 000 kronor för 25 år. Fakturan måste betalas innan gravsättning får ske. Vid gravsättning i befintlig gravplats faktureras årsavgiften för de år som överstiger den ursprungliga gravskötseln under 25 år.

 • Regler för urnlinjer och urnrundlar:Urnlinjer/urnrundlar är ett gravområde inom vilka urnor efter avlidna grävs ned med avskiljande bestämda gravplatser som ritas in på gravkarta och upplåts med begränsad gravrätt.
 • I urnlinje/urnrundel medges gravsättning av 2-6 urnor beroende på vilken urnlinje/urnrundel som väljs.
  upplåtelse sker med begränsad gravrätt vilket innebär begränsningar av gravrättinnehavarens rättigheter och skyldigheter.
 • Gravrättstiden är 25 år och naturstenen disponeras under samma period.
  Förlängning av gravrätten sker automatiskt vid ny gravsättning.
 • Vid önskemål om förnyelse av gravrätten utgår en administrativ avgift.
 • Gravvården består av en natursten som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen.
 • Gravrättsinnehavaren har rätt att skaffa en egen natursten, men den ska då vara i samma format som de kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller, max 35x40 cm. Den får ej vara slipad eller på annat sätt bearbetad.
 • Lösa föremål får ej placeras på naturstenen.
 • Naturstenen är gravrättsinnehavarens egendom och gravrättsinnehavaren ombesörjer inskriptionen på stenen. Kyrkogårdsförvaltningen tar inget ansvar för stenen.
 • Besökare får vid den enskilda gravanordningen medverka till utsmyckning med snittblommor i gravvas samt lykta.
 • Marschaller eller konstgjorda blommor ej får förekomma.
 • Kyrkogårdsförvaltningen svarar för den kollektiva planteringen på urnlinjer/urnrundlar.
 • Egna planteringar och vinterdekorationer accepteras inte och vi förbehåller oss rätten att ta bort dessa.