Skedevi kyrkogård
Foto: Johan Tell

Skedevi kyrkogård

En landsbygdskyrkogård vid Tisnarens strand.

Skedevi är en stor landsbygdskyrkogård och omgärdas av en mur, som delvis är av gråsten och delvis gjuten. Muren är spritputsad och avfärgad i en gul ton med vita slätputsade partier. Ingångar finns i väster och söder. Den västra grinden utgörs av en smidesgrind från 1807. Kyrkogården består av två delar. Den gamla delen är rektangulär och smalare i den västra än i den östra delen. Kyrkan är placerad mitt i den nordöstra fjärdedelen av kyrkogården. Denna del ligger relativt högt över sjön. (*källa lansstyrelsen.se)

Kyrkogården har följande gravskick: urn- och kistgravar, askgravplats och minneslund.

Karta över Skedevi kyrkogård med kvartersbeteckningar.