Diakoni

Den diakonala verksamheten grundar sig på att Kristus givit oss uppdraget att sprida hopp och kärlek bland våra medmänniskor.

Diakoni kan beskrivas som tro omsatt i handling. I församlingen har diakonerna ett särskilt ansvar att lyfta fram det diakonala perspektivet. Det handlar om att bry sig om sin medmänniska och stå upp för de som befinner sig i utsatthet.
Vår diakonala verksamhet grundar sig på Kristi uppdrag: att sprida hopp och glädje. Vi vill förmedla något av Guds omsorg och kärlek till varje människa vi möter i konkreta handlingar. På det sättet blir diakonin kyrkans livspuls.

Ibland blir vardagen och livet inte som vi människor tänkt oss. Vi kan känna oss ensamma och vi kanske inte vet hur vi ska gå vidare. Då kan det vara bra att ha någon att samtala med.

Välkommen till oss diakoner om du behöver stöd att reda ut något som har med livet att göra, så kanske vi kan hjälpas åt tillsammans. Det kan vara allt från själavårdande samtal eller relationsproblem, till rådgivning i migrationsfrågor och ekonomi.

Om man har mist en nära anhörig så erbjuder diakonin självhjälpsgrupp för sörjande. Det är slutna grupper, som leds av präst och diakon, där människor med liknande erfarenheter möts och stöttar varandra. 

Församlingens präster och diakoner ger dessutom utan extra kostnad möjlighet till enskilda samtal under tystnadsplikt till alla som önskar det. Tveka inte att ta kontakt, vi finns till för dig.

Diakonin i församlingen ansvarar också för vuxenverksamheten. Vi arbetar med att skapa mötesplatser för människor att träffas och uppleva gemenskap tillsammans.

Väl mött!

Kontakta oss