Foto: Johan Tell

Regna kyrka

Regna kyrka vackert belägen i Regna kyrkby.

Kyrkan är öppen när vaktmästare finns på plats
För information kontakta oss på tel. 0122-85 700.

Hitta till kyrkan

Gör en visuell vandring i Regna kyrka.

Den första kända kyrkan på platsen var uppförd av sten under medeltiden. En ny kyrka uppfördes 1785 efter ritningar av länsbyggmästare Magnus Beurling. Den förstördes vid en omfattande brand 1913. Kyrkan återuppbyggdes på de gamla murarna under åren 1914-1915 efter ritningar utförda av arkitekt Gustaf Linden

Regna kyrka 100 år Foto: Johan Tell

Regna kyrka
Gölstorpsvägen 11
64399 HÖGSJÖ