Minneslund

Minneslunden är ett kollektivt och anonymt gravskick utan gravrätt. Gravsättning sker inom ett gemensamt område utan anhörigas närvaro.

Finns på: Hällestad, Regna, Rejmyre nya, Risinge, Skedevi kyrkogårdar

Gravsättning sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former. Efter gravsättningen skickas ett minnesblad till den som är antecknad som närmast anhörig.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av och plantering i minneslunden. Besökare får medverka till utsmyckning med gravljus samt snittblommor i gravvas på anvisad plats. Övriga dekorationer borttages. 

På Risinge kyrkogård finns tre minneslundar varav den ena är en minneslund där askan sprids i naturmark, där gäller samma regler som för övriga minneslundar.