Foto: Linda Jonander

Minneslund

MINNESLUND

Minneslunden är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts inom ett gemensamt område. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former, utan närvaro av anhöriga.
Efter gravsättningen meddelas den som är antecknad som närmast anhörig via brev.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av och plantering i minneslunden. Lösa blommor och ljus placeras endast på angivna platser, övriga dekorationer borttages. 

Minneslundar finns på samtliga kyrkogårdar utom på Rejmyre nya kyrkogård och S:ta Maria kyrkogård.

På Risinge kyrkogård finns även en minneslund där askan sprids i naturmark (Asklunden), där gäller samma regler som för övriga minneslundar. Asklunden är belägen bredvid minneslunden Näktergalslunden.