Foto: Linda Jonander

Minneslund och asklund

MINNESLUND

Minneslunden är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts inom ett gemensamt område. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former, utan närvaro av anhöriga.
Efter gravsättningen meddelas den som är antecknad som närmast anhörig via brev.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av och plantering i minneslunden. Lösa blommor och ljus placeras endast på angivna platser, övriga dekorationer borttages. 

Minneslundar finns på samtliga kyrkogårdar utom på Rejmyre nya kyrkogård och S:ta Maria kyrkogård.

ASKLUND

Gravskicket innefattar samma regler som för en minneslund, skillnaden är att askan sprids i ängsmark. Asklunden finns på Risinge kyrkogård, bredvid minneslunden Näktergalslunden.