Kyrkoråd - protokoll

Nedan finner du datum för Kyrkorådets möten samt protokoll från genomförda möten.

Alla offentliga handlingar som hör ihop med protokollen förvaras på församlingsexpeditionen på Mariagården. Vid intresse är du välkommen att läsa dem där.