Meny

Kyrkoråd - protokoll

Nedan finner du datum för Kyrkorådets möten. Klickar du på de blåmarkerade datumen, så öppnas protokollet från mötet i PDF-filer i nytt fönster. Justerade protokoll förvaras på församlingsexpeditionen. Alla publicerade protokoll är justerade på originalet.

Alla offentliga handlingar som hör ihop med protokollen förvaras på församlingsexpeditionen på Mariagården. Vid intresse är du välkommen att läsa dem där.