Kyrkoråd - protokoll

Nedan finner du datum för Kyrkorådets möten. Vill du ta del av protokoll så vänligen besök vår församlingsexpedition.

2020-12-15

2020-11-24

2020-10-06

2020-09-15

2020-08-25

2020-08-05

2020-07-14

2020-06-02

2020-04-14

2020-04-14 (omedelbart justerat)

2020-04-07

2020-03-24 (inställt)

2020-02-18

2020-01-21

 

 

 

 

Alla offentliga handlingar som hör ihop med protokollen förvaras på församlingsexpeditionen på Mariagården. Vid intresse är du välkommen att läsa dem där.