Foto: Johan Tell

Våra skötselavtal

Ettårsavtal eller avräkningsavtal

ETTÅRIGT FAKTURERINGSAVTAL
Vid upprättande av ettårsavtal faktureras ni i förskott för det skötselåtagande ni valt. Avtalet gäller i ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget under gravrättstiden. Fakturan skickas ut i början på året.

 

AVRÄKNINGSAVTAL
Vid upprättande av avräkningsavtal tecknas gravskötsel under en längre period dock längst till gravrättstidens utgång. Vid tecknandet faktureras ett större belopp där årsavgiften årligen avräknas. Ni garanteras 60 % av den skötseltid som beräknas vid avtalets ingång, skötseln varar så länge pengar finns kvar.