Församlingsgårdar i Finspångs församling
Foto: Johan Tell

Församlingsgårdar

Förutom våra kyrkor har vi även flera församlingsgårdar.

I församlingen finns ett flertal församlingsgårdar där en stor del av vår verksamhet bedrivs. Det finns även möjlighet för dig att hyra våra lokaler.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronaepidemien och upplåter våra lokaler till max 50 personer vid uthyrning.

Policy och priser vid hyra av församlingens lokaler ( icke medlemmar, företag och kommun)
Policy och priser vid hyra av församlingens lokaler (medlemmar och ideella föreningar)
För information om bokning kontakta församlingsexpeditionen