Kyrkogårdar
Foto: Johan Tell

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer bl.a. skötsel av gravar och kyrkogårdar. Församlingen omfattar sammanlagt sju kyrkogårdar.