Regna kyrkogård
Foto: Johan Tell

Regna kyrkogård

En kyrkogård omgiven av äldre bebyggelse.

Kyrkogården, som är en stor landsbygdskyrkogård, omgärdas av en stenmur. Ingångar till kyrkogården finns i väster och söder med kvadratiska, murade och putsade grindstolpar. Grindarna är av järnsmide och stämplade med något som kan utläsas PB och de är daterade 1793.
(källa lansstyrelsen.se)

Kyrkogården har följande gravskick: urn- och kistgravar, askgravplats och minneslund.

Karta över Regna kyrkogård med kvartersbeteckningar.