Foto: Johan Tell

Vad ingår i gravskötselavtalet?

Skötselsäsongen sträcker sig från april till oktober.

VID BESTÄLLNING AV GRUNDSKÖTSEL MED SOMMARPLANTERING INGÅR FÖLJANDE:

Vårarbete: beskärning av växter, luckring av rabatter, vårstädning av singelyta, lövräfsning, borttagning av granristäckning. Vid behov påfyllning av jord och grus/singel.

Under säsongen: skyffling av singelyta, gräsklippning, kanthuggning, luckring av jordytan, borttagning av ogräs, putsning av blommor. Plattor, gravhällar och stenkanter sopas rena. Vissna snittblommor tas bort varje vecka.

Höstarbete: beskärning av perenna växter, borttagning av sommarblommor (obs. gäller endast de gravplatser där sommarblommor planterats av förvaltningen), lövräfsning, klippning av häckar och buskar.

VID BESTÄLLNING AV GRUSSKÖTSEL INGÅR FÖLJANDE:

Ogräsrensning i grus/singelyta, mönsterkrattning. Vissna snittblommor tas bort varje vecka. Planteringsytan sås igen alt. lämnas kvar, men sköts då inte av förvaltningen.

VID BESTÄLLNING AV GRÄSTRIMNING INGÅR FÖLJANDE:

Gräset runt gravvården klipps och trimmas. Vissna snittblommor tas bort varje vecka. Planteringsytan sås igen alt. lämnas kvar, men sköts då inte av förvaltningen.


Reparation av anläggning, ny jord eller singel och ersättning av döda växter eller dylikt ingår inte i skötselkostnaden.