Musik

"Musiken och det lästa ordet får i gudstjänsten bilda en enhet. I musiken får vi alla känna lugn och hämta kraft."

Ni kanske inte har sett oss, men ni har säkert hört oss.

Det är vi som får kyrkorna att fyllas med vacker musik när ni besöker någon av våra gudstjänster eller andra samlingar.
Ett glatt sällskap av musiker. Vi är väldigt olika som personer men vi har alla det gemensamt att vi tycker mycket om sång och musik. Kanske inte alltid samma sorts musik. Vilket gör att vi kompletterar varandra bra.
Vår viktigaste uppgift är att berika gudstjänsterna med sång och musik.

Församlingens körer

Här finns en plats för alla åldrar och stämmor. Församlingen har välutbildade körledare och all verksamhet är kostnadsfri.

Kontakta oss