Meny

Musik

"Musiken och det lästa ordet får i gudstjänsten bilda en enhet. I musiken får vi alla känna lugn och hämta kraft."

Våra kyrkomusiker samlade vid flygeln Bild: Johan Tell

Ni kanske inte har sett oss, men ni har säkert hört oss.

Det är vi som får kyrkorna att fyllas med vacker musik när ni besöker någon av våra gudstjänster eller andra samlingar.
Ett glatt sällskap av musiker. Vi är väldigt olika som personer men vi har alla det gemensamt att vi tycker mycket om sång och musik. Kanske inte alltid samma sorts musik. Vilket gör att vi kompletterar varandra bra.
Vår viktigaste uppgift är att berika gudstjänsterna med sång och musik.

Kontakta oss

Monika Blomberg

Monika Blomberg

Finspångs församling

Musiker

Mer om Monika Blomberg

Organist. Körledare för Risinge kyrkokör, Joysingers och Damkör.

Sara Eriksson

Sara Eriksson

Finspångs församling

Musiker

Mer om Sara Eriksson

Kantor. Körledare för Regna bygdekör, Regna-Igelfors barnkör, Hällestads barnkör.

Kristine Svensson

Kristine Svensson

Finspångs församling

Musiker

Mer om Kristine Svensson

Kantor.Körledare för: Hällestads kyrkokör. Hällestads manskör.