Kyrkoråd/fullmäktige - protokoll

Nedan hittar du datum för möten med Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige. Vill du ta del av protokoll så vänligen besök vår församlingsexpedition.

Alla offentliga handlingar som hör ihop med protokollen förvaras på församlingsexpeditionen på Mariagården. Vid intresse är du välkommen att läsa dem där.