Sankta Maria kyrka
Foto: Johan Tell

S:ta Maria kyrkogård

En kyrkogård i medeltida miljö omsluten av en fint bevarad bogårdsmur.