servering
Foto: Johan Tell

Café och sopplunch

Våren 2021

INSTÄLLD VERKSAMHET 
Med anledning av viruset COVID-19 har vi under 2021 fått ställa in en stor del av vår verksamhet. Vi följer fortsättningsvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar vår information här.
ALL FÖRSAMLINGSVERKSAMHET INSTÄLLD TILLSVIDARE.

Mariagården

Café Oasen

Stickcafé 

Musikcafé

Regna Ekebo

Stickcafé
Vid frågor kontakta. Anna Sevelin telefon 0122-50346
eller mejl anna.sevelin@svenskakyrkan.se

Rejmyre församlingshem

Handarbetscafé

Sopplunch

INSTÄLLT!

servering
Foto: Johan Tell