S:ta Maria kyrka
Foto: Johan Tell

S:ta Maria kyrka

Med kalkmålningar från början av 1400-talet. Kyrkan guidas sommartid.

 

Guidningar sommaren 2021:

Guide finns på plats från 27 juni till 15 augusti på tisdagar, onsdagar, fredagar och söndagar mellan kl. 13 - 17

Övrig tid är kyrkan öppen vardagar när vaktmästare finns på plats
för info. kontakta vaktmästare 0720-506445, 070-6530305.

Hitta till S:ta Maria kyrka

Den äldsta delen uppfördes redan under 1100-talets senare del. Kyrkan har byggts ut i olika etapper under åren. Valven dateras till 1400-talets första del. Det nuvarande koret 1638, vapenhus 1712, sakristia 1730 ,korsarm 1738.

S:ta Maria kyrka
Foto: Johan Tell

Målningarna tillkom under första delen av 1400-talet. Målarens namn är inte känt, men han har fått namnet Risingemästaren efter kyrkan. Det unika med målningarna är att de aldrig kalkades över men färgerna har dock förändrats under årens lopp.

 

S:ta Maria kyrka
Maria Foto: Johan Tell